ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กลุ่มงานกฎหมาย ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านเพิ่มเติม