Thursday
Asia - Bangkok
March 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
424289
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
748
386
1816
418755
11341
15197
424289

Your IP: 192.168.60.1
2018-03-21 22:33
Visitors Counter
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี

เสาหลักแห่ง ทศพิธ สถิตสยาม
พระเกียรติก้อง ระบือนาม งามสมัย
ดั่งแสงทอง แห่งอรุณ อุ่นดวงใจ
ทุกถิ่นไทย แซ่ซ้อง ก้องธรณี
มิ่งมงคล ล้นเกล้า ของชาวราษฎร์
วโรกาสเฉลิม พระชนม์ พระทรงศรี
ผองประชา ล้วนจงรัก และภักดี
ถวายพระพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

cropped cropped Growth 1 1

LineHorizonGif

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

 วันที่ 20 มีนาคม 2561นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้นโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเสบียง ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสว รรค์-กำแพงเพชร ดังนี้
1. สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์
2. ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ปางสัก)
3. หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
4. หน่วยพิทักษ์ป่าซับตามิ่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
5. ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3 (ซับตามิ่ง)
6. สถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่
7. โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่

1

 


forestDay21 3 61

21 มีนาคม "วันป่าไม้โลก"

" อยากให้ทั้งโลกเป็นสีเขียวเริ่มต้นที่คำเดียว
คือ รักษ์"


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

 วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้นโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเสบียงให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
2. สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส - มโนราห์
3. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
4. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี

1

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวมรดกโลก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ตามรูปแบบในแผนที่ท่องเที่ยว ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้นโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเสบียง ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้
1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
3.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง)
4.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง
5.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าห้วยขาแข้ง
6.ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง

5


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 14 มีนาคม 2561  นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 นครสวรรค์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งเรื่องราชการทั่วไป อันจะเกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ณ บ้าน เอดับเบิลยู คุปเปอร์ (บ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

5

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

โครงการรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


29104202 1944367025878196 6023386415084077056 n

13 มีนาคม - วันช้างไทย
"ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องสร้างแหล่งอาหารใหักับช้างเพียงพอ การปฏิบัติต้องไปสร้างแหล่งอาหารในป่า เป็นแปลงเล็กเล็กและกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้าง.."


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จัดฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

3


กลุ่มงานกฎหมาย

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ละครสั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 5 มีนาคม 2561 ตอนที่  8  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านปางชัย หมู่ที่ 8 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

5

 Forward

LineHorizonGifUpdate รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 4 ประจำปี 2561   รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 3 ประจำปี 2561   รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 2 ประจำปี 2561   รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 1 ประจำปี 2561 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 1 ประจำปี 2561 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 11 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2560 

รายละเอียด

 

Forward 

Forward

Update วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


  วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ 2. นายพัฒน์รพี สุขสวัสดิ์นุวงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 3. นายเกษม แสงเมือง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 ส่วนอุทยานแห่งชาติ 4. นายสุธีรัตน์ บุตรเพ็ชร พนักงานราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

1


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


  รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

Forward

 

ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

รายละเอียด Update


ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

รายละเอียด


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) รายละเอียด


กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

1.กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐3.กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐


Forward

 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมากิจกรรมงานบำรุงป่า (ค่าแรงงาน) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี เนื้อที่ 400 ไร่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ 

รายละเอียด Update


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมากิจกรรมงานบำรุงป่า (ค่าแรงงาน) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี เนื้อที่ 400 ไร่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พึช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานกิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (จัดทำแนวกันไฟ 130 กิโลเมตร) ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (ค่าแรงงานจัดทำแนวกันไฟ 2 กิโลเมตร) ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด

 Forward


"ขอเลื่อน !!! การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 60"

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้

 


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22 สายงาน 574 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/personnel/index.asp

http://www.dnp.go.th/…/สรร…/ทั่วไป%2021%20สายงาน/sanha61.htm

http://www.dnp.go.th/…/s…/สรรหาพรก.61/พิทักษ์ป่า/pitak61.htm


 

Forward

 


ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

น้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองวังเจ้า

ไท-สยามไทม์ไลน์:สัมภาษณ์/สมชาย วิเชียรกัลยารัตน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Cr:Thai Siam

 


Forward


 

จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน กันยายน 2558

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน สิงหาคม 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2555


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านเห็ดรา


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านแมลง


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านพรรณพืช

 

Forward

 


 Changkhong


บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

 

LineHorizonGif