Black Ribbon

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี

cropped cropped Growth 1 1


 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรรค์
Cr: ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdd157dde260


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdd157dde260


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ หัองประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId9aba3589cb


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่ วจ.5 (โละโคะ) ออกตรวจลาดตระเวนพบการกระทำผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ม.16 (3) (13) (15) และพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 ม.4(3) 14 พบของกลางซากสัตว์ป่า (กระรอกเทา) 4 ตัว อุปกรณ์ ปืนแก๊ป 1 กระบอก อุปกรณ์เครื่องกระสุน 1 ชุด มีด 1 เล่ม เหตุเกิดบริเวณป่าบ้านโละโคะ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนคร ดำเนินคดีต่อไป
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId9cc0f6a56e


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 24 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId26b463bd27


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมพิธีตักบาตรถวายปัจจัยฉลอง​พระบวชใหม่ จำนวน 106 รูป ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId357ea6260e


ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 🌿🌿 โมโกจู มาล๊าววววววว 🌿🌿
📣📣อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ขอประกาศรายละเอียด
🌿 กิจกรรมเดินป่าระยะไกล (โมโกจู) ประจำปี 2560-2561 🌿 ดังนี้
กติกาประจำปี
กติกา วิธีการจอง
วันเริ่มเปิดจอง
ตารางกำหนดวันเดินป่า
แบบฟอร์มที่ใช้จองทริป
เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ทุกท่าน*โปรดอ่าน* ทุกข้อ ทุกเงื่อนไข ทุกกติกาให้ละเอียด

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIda15921d89a


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายณัฐชัย นุชชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าพิธีปลงผมนาค บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี เป็นประธานสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId68fcd6eb7d


 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
13

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22 สายงาน 574 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/personnel/index.asp

 

http://www.dnp.go.th/…/สรร…/ทั่วไป%2021%20สายงาน/sanha61.htm

http://www.dnp.go.th/…/s…/สรรหาพรก.61/พิทักษ์ป่า/pitak61.htm


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 ประชาสัมพันธ์ฯ สบอ.12 นครสวรรค์  สวนรุกขชาติไพศาลี นครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId72281347fe

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสนามหน้าที่ทำการสำนักงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบข้าวสารปลอดสารเคมี ซึ่งนายณัฐชัย นุชชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ได้ปลูกไว้ ด้วยวิธีการการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มอบให้แต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปบริโภคอีกด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId53a5163e15เสาหลักแห่ง ทศพิธ สถิตสยาม
พระเกียรติก้อง ระบือนาม งามสมัย
ดั่งแสงทอง แห่งอรุณ อุ่นดวงใจ
ทุกถิ่นไทย แซ่ซ้อง ก้องธรณี
มิ่งมงคล ล้นเกล้า ของชาวราษฎร์
วโรกาสเฉลิม พระชนม์ พระทรงศรี
ผองประชา ล้วนจงรัก และภักดี
ถวายพระพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Forward


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 11 ประจำปี 2560รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2560  รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2560 รายละเอียด


Forward

ประกาศผลการประกวดภาพยนต์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"

 

 

กรมอุทยานฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 18 หน่วยงาน

 

อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติ เตรียมการประกาศฯ ที่มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 

 

เหยี่ยวดำท้องขาว: Blyth's Hawk-Eagle Nisaetus albonlger

 "กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็น "ร่าง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2560

 

 Forward


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 (แก้ไข) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 (ปรับปรุง)วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

 

Forward


Update แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) รายละเอียด


กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

1.กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐3.กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐4.กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐5. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐6.กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๖๐7. กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐


ระเบียบกระทรวงการคลัง

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงใหม่

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด


 

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ  รายละเอียด


 


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด


 

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


 

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557  
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


ลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


มาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

Forward


 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(2) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(1) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด

 

Forward


Update  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22 สายงาน 574 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/personnel/index.asp

http://www.dnp.go.th/…/สรร…/ทั่วไป%2021%20สายงาน/sanha61.htm

http://www.dnp.go.th/…/s…/สรรหาพรก.61/พิทักษ์ป่า/pitak61.htm


 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด

 

 


Forward


31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (31st World Ranger's Day)30 มิถุนายน 2560โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | Wonder women [28 พ.ค. 60]สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าวนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทองบ้านป่ากาแฟ
Forward


 

 

 

จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน กันยายน 2558

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2555

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านเห็ดรา

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านแมลง

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านพรรณพืช

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2555

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านเห็ดรา

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสนามเพรียงด้านแมลง

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านพรรณพืช

รายงานผลการดำเนินการโครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

Forward


 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId24e65211bb

 


บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId5d43cebbac

 

Sunday
Asia - Bangkok
October 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
305981
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
72
687
4509
296149
16746
38210
305981

Your IP: 192.168.60.1
2017-10-22 00:48
Visitors Counter