Black Ribbon

}
  บึงบอระเพ็ด
  จังหวัดนครสวรรค์
  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  จังหวัดนครสวรรค์
  อุทยานแห่งชาติคลองลาน
  จังหวัดกำแพงเพชร
  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
  จังหวัดกำแพงเพชร
  วนอุทยานเขาหลวง
  จังหวัดนครสวรรค์

   

  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

               วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านไตรคีรี ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  Cr: ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php#sigFreeId7536eed366  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

             นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิตสาขาอุทยานนันทนาการและการท่องเที่ยว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์พร้อมเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน เจ้าหน้าที่กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF-ประเทศไทย)  และคณะอาจารย์มหาวิทยา

  ลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมด้วย ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560   Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ

   

  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php#sigFreeIdd1d89ad804


  ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า

              วันที่ 21 มิถุนายน 2560สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานีและศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเข้าร่วมโครง

  การหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ณ วัดปากคลองท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php#sigFreeIdf0b441d28f


  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือแนะนำเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริ 70 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในชุดหนังสือท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://70waysofking.tourismthailand.org/

   


  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

         ขอเชิญ.....นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่ง ผลงานประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ ไม่ซื้อ ขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" ความยาว 3-5นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 280,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.portal.dnp.go.th  หรือ โทร.02-561-0777 ต่อ 1170

  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

           วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ได้จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางเป็นซากลิงกัง 3 ซาก น้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาว ไม่มีหมายเลขทะเบียน กระสุนปืนลูกซอง 6 ลูก พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดรวม 21 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ ดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อ่านเพิ่มเติม

   


  กลุ่มงานกฎหมาย

          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมเผยแพร่ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยการปรับระบบการคิด ปลูกฝังให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ   อ่านเพิ่มเติม

   


  ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

         วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสุรัตน์ สร้อยรอด เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เข้าร่วมโครงการสร้างฝายประชารัฐเพิ่มความชุ่มชื่นให้ป่าเขาโล้น โดยมีพลตรี สุพจน์ บูรณจารี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธาน ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อ่านเพิ่มเติม

   

   


  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

         นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและซักถามปัญหาอุปสรรคจากนายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  อ่านเพิ่มเติม

  ศูนยปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติละสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ วัดดงคู้ หมู่ 8 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   อ่านเพิ่มเติม

   


  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีพันเอกอนุสรณ์ ธูปทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์   อ่านเพิ่มเติม


  ส่วนอุทยานแห่งชาติ

         นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมที่หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ คล.1 (แม่พืช) โดยมีนายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

           วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น.ข้าราชการ และพนักงาน สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มาให้บริการ ณ บริเวณมุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 40 ราย  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

          นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น เสบียงอาหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานโดยมีนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมบินตรวจสอบสภาพป่าโดยใช้อากาศยานบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร  อ่านเพิ่มเติม

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

             นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้เดินไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ตามส่วนราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  อ่านเพิ่มเติม
  18194207 1363946930351972 5844524147375988074 n 18301771 1364803343599664 3910732489193879475 n 18300871 1367099476703384 283204280432918410 n

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

            นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 โดยมีนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมการรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  อ่านเพิ่มเติม

  18222512 1363909303689068 2351551232625107396 n

   18221907 1363908580355807 5913782026055470119 n  18199079 1363908843689114 2495949942143342899 n

   


   ส่วนอุทยานแห่งชาติ

           วันที่ 14 เมษายน 2560 นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.12(นครสวรรค์) ได้ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  อ่านเพิ่มเติม

   


   ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า

             วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒ เมษายน) อ่านเพิ่มเติม

   


  กลุ่มงานกฎหมาย

         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ขอน้อมนำเผยแพร่พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นแนวทางในการดำรงตน ของประชาชน และเจ้าหน้าที่  อ่านเพิ่มเติม

   


  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

        ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 อ่านเพิมเติม

   


   ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

       ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 Cr : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  อ่านเพิมเติม

   


  บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

   

  View the embedded image gallery online at:
  http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php#sigFreeIdb0f47edfaf

   

  CLOCK
  June 2017
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
  116582
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ตลอดวันนี้
  665
  2579
  16509
  83880
  46485
  70097
  116582

  Your IP: 91.200.12.168
  2017-06-26 06:41
  Visitors Counter