Black Ribbon

บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์

 


 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

                  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า(Morning Meeting) โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ โรงแรมแกรนด์วิษณุ  อำเภอเมืองนครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId39eb97277c

 


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยหัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 2 และเจ้าหน้าที่ส่วนประสานฯราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาหมู่บ้านหรือชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2560 เพื่อขอรับพระราชทานธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ชั้นที่ 1 และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อขอรับเข็มพระราชทานฯ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และผอ.สปส.ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีพลโทเกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานโครงการพระราชดำริกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการนี้นายเศรฐฐ์กรณ์ นาศพัฒน์ ประธานองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)บ้านเขาโล้น ได้เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานฯขององค์กรที่ผ่านมา และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ทั้งนี้ผลการพิจารณาทางกองทัพภาคที่ 3 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
Cr: ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId812e732fae

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

               นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายยุทธนา ทองบุญเกื้อ หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId523a049314

 


 ประชากรเสือโคร่ง ปี พ.ศ. 2550-2560 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ข้อมูล : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
จัดทำ : ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่

Wildlife Conservation Thailand

wildlife2

 

   ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์) โทร 056-221140 ต่อ 618 หรือ 080-9746777
Cr: ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 wildlife

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กำหนดการ “รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในลิงค์ https://goo.gl/QPvs8c
.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอความอนุเคราะห์งดนำขวดน้ำพลาสติกและถุงพลาสติกเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อเป็นการลดการสร้างขยะในพื้นที่อนุรักษ์

sueb

 


กลุ่มงานกฎหมาย

               สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ละครสั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี /18 ส.ค.2560 ตอนที่ 1  กล้าแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

             วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ Green for Mom บึงบอระเพ็ดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdf51ac0e158

 

12singha60

 

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ - ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่ิองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ณ บ้านปากดง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId90c28271bb


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

              วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๘ นครสวรรค์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ โดยมีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคฯ จำนวน ๑๒๙ ราย ผ่านการคัดกรองบริจาคฯได้ จำนวน ๑๐๙ ราย ได้โลหิตทั้งหมดรวม ๓๘,๑๕๐ ซีซี

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId34dd85e852

 


ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

               วันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560นายสมาโนช กรอบเพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ตามรอยพ่อ" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธาน (วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี
cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdda7a1a15ad

 


ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                   วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี

หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผอ.สบอ.12 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก ปลากาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในบริเวณแหล่งน้ำหนองสามความ หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId1256e74957

 


ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

              วันที่ 9 สิงหาคม 2560   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทหาร ชาวบ้าน ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง (ปอเทือง) บริเวณสองข้างทางหมู่บ้านป่าคา และบ้านโละโคะเพื่อให้ดอกบานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId7b6fec1b39


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

              วันที่ 9 สิงหาคม 2560  นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ฝังกลบขยะ Waste to Forest จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานพิธี ณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId1256e74957

 


ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                   วันที่ 8 สิงหาคม 2560  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชาวบ้านป่าคา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่สถานี โดยมีนายสมาโนช กรอบเพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ปลูกตันไม้จำนวน 1,000 ต้น
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdc4356ecf5a

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

                 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 16/2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdf3d9e174e6

 


ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

              วันที่ 8 สิงหาคม 2560   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับทหาร ชาวบ้าน ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง (ปอเทือง) บริเวณสองข้างทางจากสถานีฯถึงหมู่บ้านป่าคา เพื่อให้ดอกบานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdad7a69d0f1

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

              วันที่ 7 สิงหาคม 2560   ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เทิดไท้องค์ราชัน นครสวรรค์ร่วมใจปั่นปลูก เหลืองปรีดียาธร” บริเวณไหล่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นว.4100 (ถนนเลียบคันเหมือง วนอุทยานเขาหลวง) ตั้งแต่เขตตำบลบางประมุง ถึงเขตตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId97a0a66ce1

 


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

              วันที่ 7 สิงหาคม 2560   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร และสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมีนายจิรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ บริเวณเขาพริก หมู่ที่ 15 และ 16 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdad60b199d2

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

            วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ ทิชัย หัวหน้าสวนรุกขชาติไพศาลี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ "ประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว ท้องที่บ้านสระแก้ว หมู่ 11 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
เวลา 11.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ พ.อ.สวรรค์ พุ่มโพธิ์ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครสวรรค์ นายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอไพศาลี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนรุกขชาติไพศาลี

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId125b541ada

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

        วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.10 น.นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ท้องที่บ้านปางสัก หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId12d772fd06


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

         สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ สถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId727cd9c5a9


ส่วนอุทยานแห่งชาติ

                นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูต้นน้ำคลองวังเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdfe1f7472b9

 


ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ อึ้งเหมอนันต์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ณ โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 65 คน
Cr: ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId6bdcb033ef

 


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

              สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ สถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId1615047590

 


ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

              วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวัฒนพงษ์  สุกใส หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมโครงการหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ วัดวังม้า หมู่ที่ 5 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId0f6d9c2e63

 


เสาหลักแห่ง ทศพิธ สถิตสยาม
พระเกียรติก้อง ระบือนาม งามสมัย
ดั่งแสงทอง แห่งอรุณ อุ่นดวงใจ
ทุกถิ่นไทย แซ่ซ้อง ก้องธรณี
มิ่งมงคล ล้นเกล้า ของชาวราษฎร์
วโรกาสเฉลิม พระชนม์ พระทรงศรี
ผองประชา ล้วนจงรัก และภักดี
ถวายพระพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Forward


 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2560  รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2560 รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2560 รายละเอียด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2560 รายละเอียด

Forward


 

   กรมอุทยานฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 18 หน่วยงาน

อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติ เตรียมการประกาศฯ ที่มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

เหยี่ยวดำท้องขาว: Blyth's Hawk-Eagle Nisaetus albonlger

"กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็น "ร่าง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2560

 Forward


  รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 (แก้ไข) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 (ปรับปรุง)วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

Forward


  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ  รายละเอียด

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลด : คลิกที่นี่

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลด : คลิกที่นี่

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557  
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

มาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Forward


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 แบบ สขร.1 รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกหญ้าแฝก อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion  อ่านเพิ่มเติม

สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำ แบบ Gabion จำนวน 50 แห่ง รายละเอียด

Forward


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด

Forward


31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (31st World Ranger's Day)

30 มิถุนายน 2560โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์

วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | Wonder women [28 พ.ค. 60]

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง

บ้านป่ากาแฟ

 

Forward


 

 

 

จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน กันยายน 2558

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน สิงหาคม 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2555

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านเห็ดรา

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านแมลง

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านพรรณพืช

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2557

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2555

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านเห็ดรา

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสนามเพรียงด้านแมลง

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านพรรณพืช

รายงานผลการดำเนินการโครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

Forward


 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId7cdd4e49fa

 


บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId3da5a57aad

 

Thursday
Asia - Bangkok
240644
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
59
1332
3668
227045
34576
79596
240644

Your IP: 192.168.60.1
2017-08-24 00:55
Visitors Counter