Black Ribbon

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเดือนปีเกิด

เกิดวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2503 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา

ปริญญาตรี   วท.บ.(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526

ปริญญาโท   พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) มหาวิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดชลบุรี

การทำงาน

นักวิชาการป่าไม้ ระดับ 3  พ.ศ. 2529

ผู้อำนวยการสำนัก(สำนักอุทยานแห่งชาติ,รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2544

ผู้อำนวยการสำนัก(สำนักอุทยานแห่งชาติ) พ.ศ. 2554-2556

ผู้ตรวจราชการกรม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) พ.ศ. 2556-2559

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

 

 

 

Thursday
Asia - Bangkok
240639
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
54
1332
3663
227045
34571
79596
240639

Your IP: 192.168.60.1
2017-08-24 00:53
Visitors Counter