กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเดือนปีเกิด

เกิดวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2503 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา

ปริญญาตรี   วท.บ.(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526

ปริญญาโท   พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2541

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) มหาวิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดชลบุรี

การทำงาน

นักวิชาการป่าไม้ ระดับ 3  พ.ศ. 2529

ผู้อำนวยการสำนัก(สำนักอุทยานแห่งชาติ,รักษาราชการแทน) พ.ศ. 2544

ผู้อำนวยการสำนัก(สำนักอุทยานแห่งชาติ) พ.ศ. 2554-2556

ผู้ตรวจราชการกรม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) พ.ศ. 2556-2559

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

 

 

 

Tuesday
Asia - Bangkok
December 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
357001
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
330
1137
1467
347809
12561
30498
357001

Your IP: 192.168.60.1
2017-12-12 04:48
Visitors Counter