049676
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
704
0
3047
43362
11361
11229
49676

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2020-09-28:37
Visitors Counter
บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

          วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในประเด็น”การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ” รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานของอุทยานแห่งชาติ ในด้านต่างๆ

          ทั้งนี้ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามของส่วนอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal National Park) ดังนี้
1. การลงทะเบียนเข้า-​ออก อุทยานแห่งชาติ ด้วยแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เพื่อควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว
2. ให้มีการพูดคุยหารือในที่ประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติระดับพื้นที่ เกี่ยวกับกำหนดการ ปิด-เปิด แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ
3. การประชาสัมพันธ์ช่องทางในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติในแก่นักท่องเที่ยว
4. ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
5. ก่อนเข้าพื้นที่อุทยานฯจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลล้างมือ ตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างของนักท่องเที่ยว
6. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด ตลอดทุกช่วงเวลาในการเปิดให้บริการ
7. การบริหารจัดการเรื่องขยะในพื้นที่ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเสียชีวิต
8. ต้องมีการเตรียมความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
9. สถานที่ท่องเที่ยวที่มีกรุ๊ปทัวร์ จะต้องประชาสัมพันธ์บริษัททัวร์ ให้มีการหมุนเวียนนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด

          ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 จะมีการจัดประชุม Conference เพื่อรับนโยบายการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ​จากท่าน รมว.ทส อีกครั้งหนึ่ง