THAILAND
0575683
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
202
409
2657
567293
611
33877
575683

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:52
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
“รัฐมนตรี วราวุธ “ ลุยวันหยุด ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มอบนโยบาย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเน้นย้ำหน่วยงานต้องพร้อมที่เข้าปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันที หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่
โดยมีนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยหัวหน้า อุทยานแห่งชาติคลองลาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสบอ.12 ให้การต้อนรับ รับการตรวจ และรับมอบนโยบายเพื่อนำไปปฎิบัติ
รวมทั้งมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย
ในการตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาติคลองลาน ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ให้การบริการที่ดี และต้องเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและเข้าปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันที่หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันเรียนรู้ เน้นย้ำการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยหากพบว่านักท่องเที่ยวกระทำการที่ไม่เหมาะสมให้เข้าแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว อย่างสุภาพ
โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นยางนา และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นที่ระลึก
ต่อมา 08.50 น. คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางต่อไปตรวจติดตามงานการบริการการท่องเที่ยวที่ช่องเย็น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ที่มีอากาศเย็นตลอดปี ของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จากนั้นได้เดินทางมาที่ที่ทำการของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2564 พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ให้กับนักเรียน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย และโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย
โดยได้เน้นย้ำอย่างจริงจัง ต่อหน้าสื่อมวลชนว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง ต้องมีเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและเข้าปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หากพบว่ามีหน่วยงานใดไม่มีความพร้อม จะถือว่าบกพร่องในหน้าที่
จากนั้นคณะฯ ได้ชมการสาธิตต้นแบบการผลิตไม้เทียม ซึ่งเป็นงานปูนปั้นเลียนแบบไม้จริงฝีมือผู้พิทักษ์ป่า ที่ได้พัฒนาสร้างวัสดุสิ่งเทียมเลียนแบบไม้จริง ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ไม้จริงจากป่าธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าไปตัดไม้จากป่าโดยทางอ้อมปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับประชาชนทั่วไป กระจายไปในหลายจังหวัดแล้ว ต่อจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุป
จากนายอาทิตย์ นิมา นักถ่ายภาพพัฒนาเมือง ถึงสถานภาพและความชุกชุมของนกในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยเฉพาะที่ช่องเย็น และขุนน้ำเย็น ว่ามีนกหลากหลายมาก ถือได้ว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอันดับสองของประเทศ
ก่อนเดินทางกลับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นกฤษณา และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นที่ระลึก และ รับมอบวัตถุมงคล จากหลวงพ่อวัดวังตะเคียนทอง