THAILAND
0575606
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
125
409
2580
567293
534
33877
575606

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:38
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

      ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยการ ได้รับผิดชอบทำแผนสร้างสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนั้น ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จึงขอจัดทำโครงการมุมกาแฟแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 2 การดำเนินการตามแผนสร้างสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 การสื่อสารภายในองค์กร ข้อ 1 โครงการมุมกาแฟแชร์ประสบการณ์ กำหนดให้ปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

LINE P20210205 135215099

LINE P20210205 135215094

LINE P20210205 135215096

LINE P20210205 135215107

LINE P20210205 135215110