THAILAND
0575584
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
103
409
2558
567293
512
33877
575584

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:24
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
มุมกาแฟ แชร์ประสบการณ์ กับสบอ.12
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่สบอ.12 ร่วมโครงการมุมกาแฟ แชร์ประสบการณ์ โดยจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้การดำเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากรของทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจที่เป็น ส่วนหนึ่งขององค์กร มีความพยายาม ทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือองค์กร เมื่อมีปัญหาทำให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยกำหนดให้ปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าภาพมุมกาแฟ แชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ คือส่วนอุทยานแห่งชาติ