THAILAND
0575567
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
86
409
2541
567293
495
33877
575567

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:07
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

“ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด”
ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564” ตามโครงการปลูกป่าในเมืองบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 และเปิดตัว(kick off) ปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ จุดชมวิวบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วมประมาณ 50 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

การปลูกได้ใช้กล้าไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ยางนา หว้า นนทรี พะยอม สะเดา พฤกษ์ ขี้เหล็ก มะขามเทศ กระกินเทพา และไผ่ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,300 กล้า รวมพื้นที่ปลูกนำร่อง 13 ไร่ เป็นพื้นที่ดินเดิมที่กรมชลประทาน ได้กองดินที่ได้ขุดลอกรวมกองไว้ นำมาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และได้ระดับ ทั้งนี้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กำหนดเป้าหมายจะทำการปลูกป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ในปี 2564 นี้ ให้ได้ 300 ไร่ จะเริ่มทะยอยปลูกไปเรื่อยๆ จนครบ โดยจะเชิญชวนจิตอาสา เยาวชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มาร่วมกันปลูกให้เสร็จสิ้นครบตามเป้าหมาย ต่อไป

ในการเตรียมพื้นที่ปลูกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ได้ขุดหลุมปลูกขนาดใหญ่ และรองก้นหลุมด้วยดินที่มีอินทรียวัตถุสูง และได้เชิญชวนส่วนราชการมาร่วมกันเตรียมหลุมปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ ให้กับคนไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป

LineHorizonGif