THAILAND
0575590
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
109
409
2564
567293
518
33877
575590

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:29
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

ด่วน!! ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว # จระเข้บึงบอระเพ็ด ตัวที่วิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ หลังถูกจับนำมาอนุบาลในบ่อพักชั่วคราวไว้นาน 4 วัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)
นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด รวมทั้งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจะปล่อยจระเข้
ที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับนำมาอนุบาลไว้ในบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เนื่องจากจระเข้ตัวดังกล่าวมีพฤติกรรมดุร้าย วิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์

ที่ประชุมได้หารือกันในทุกด้าน โดยยึดหลักให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และคำนึงถึงความปลอดภัยของจระเข้ เป็นหลักสำคัญ ตามข้อสั่งการของอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมประมง
ผลการประชุม ได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยจระเข้ คืนสู่ธรรมชาติโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้ก่อนปล่อยให้นักวิชาการ ดำเนินการดังนี้

1.เก็บข้อมูลทั่วไปของจระเข้ให้ละเอียด

2.ให้นายสัตวแพทย์ทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมประมง เก็บตัวอย่างเลือดไว้ เพื่อนำไปตรวจ DNA และตรวจโรคพาหะ

3.ติดเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ประจำตัวไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

3.สถานที่ปล่อย ให้นำปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด เพราะเขตนี้ขณะนี้มีจระเข้ตัวอื่นอาศัยอยู่หลายตัว จระเข้ตัวนี้ จะได้มีโอกาสได้มีคู่ผสมพันธุ์ และเขตนี้เป็นเขตที่สัตว์น้ำทุกชนิดอยู่ได้อย่างปลอดภัยสูง และมีน้ำท่วมขังทั้งปี

4.วันเวลาที่จะทำการปล่อย ที่ประชุมมีมติ กำหนดจะทำการปล่อยจระเข้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ตามหลักวิชาการแล้วเป็นช่วงแสงสว่างกำลังดี และอากาศไม่ร้อน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนางสาววีรยา  โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสาวพิมพ์ชนก  สรงมงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
นายสุพัตน์  ศรีพัฒน์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายทวีโชค  ละม้ายศรีสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เริ่มลงมือปฎิบัติการให้เป็นไปตามที่ได้ประชุมกัน กล่าวคือ

1. ทำการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อนำไปใช้ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และโรคติดเชื้อในจระเข้ ซึ่งการดำเนินการกระทำโดยนายสัตวแพทย์ และทำอย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้จระเข้ และเจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย

2. ทำการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หมายเลข 744 20 60 12 NC 00600

3.เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการปล่อยจระเข้คืนสู่ธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตามที่ที่ประชุมกำหนดไว้

LineHorizonGif