THAILAND
0575653
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
172
409
2627
567293
581
33877
575653

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:30
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
“รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร”
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมกันจัดงาน “รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงาม ความดี ความเสียสละของสืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยการจัดงานครั้งที่ 31 ได้กำหนดให้มีรูปแบบของการจัดงานที่เป็นการกระชับ จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ให้คงไว้ในพิธีการที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดในทุกพื้นที่ ได้มีพิธีจุดเทียนรำลึก หน้าอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร พิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่าย รวม 34 ทุน การกล่าวคำปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการที่จะเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่ดี เพื่อสืบสานปณิธานของสืบ นาคะเสถียร มีการมอบรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าที่ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด และพิธีวางหรีดรำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร จากส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไว้เป็นสวัสดิการกับเจ้าหน้าที่ อีกด้วย