THAILAND
391701
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
996
443
1887
386263
9964
10878
391701

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-03-22:37
Visitors Counter
บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พันเอกนภัทร ศรีธนโชติ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 31 พันโทณัฐพงศ์ นพศรี ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 พันตำรวจเอกนิวัติ พิพัฒนสิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นายอานนท์ บุญกัณฑ์ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายชำนาญ พูลพังงา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) พร้อมผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ มณฑลทหารบกที่ 31 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ โฟร์ทู ซี เดอะ ชิค โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การจัดโครงการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ข้อมูล/ภาพ : ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า