THAILAND
0575990
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
509
409
2964
567293
918
33877
575990

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:40
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "เสือโคร่ง... คุณค่าแห่งป่ามรดกโลก" โดยมีดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการจัดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022” ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ในการได้มีการลงนาม “ปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้มีความสมบูรณ์ มั่นคง และยั่งยืน โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS) ตัวแทนชุมชนติดแนวเขตป่าแม่วงก์ จำนวน 10 หมู่บ้าน และชุมชนติดแนวเขตบึงบอระเพ็ด จำนวน 20 หมู่บ้าน
โดยความสำคัญของ “สองเสือปากน้ำโพ 2022” เป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่ง (พันธุ์สัตว์ป่าหายาก) และพัฒนาผืนป่าตะวันตกอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอ (พันธุ์สัตว์น้ำหายาก) และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร ที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโดยเฉพาะการอนุรักษ์เสือโคร่ง (พันธุ์สัตว์ป่าหายาก) และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอ (พันธุ์สัตว์น้ำหายาก) ซึ่งเสือโคร่งคือดัชนีชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และปลาเสือตอเป็นดัชนีตัวชี้วัดด้านคุณภาพน้ำที่ดีของแหล่งน้ำที่ปลาเสือตออาศัยอยู่นั้น
การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม กิจกรรมในงาน มีทั้งการเสวนา หัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนการอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในยุคหลัง COVID - 19 DISRUPTION" ซึ่งมี นิธิ สมุทรโคจร ดารา นักแสดง ร่วมเสวนา อีกทั้งการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีของ "มด รังสิมันต์" และ วง Big cat ตลอดจนบูทนิทรรศการการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ และแหล่งน้ำ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จากชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และอีกมากมาย