อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี

cropped cropped Growth 1 1


 


26 10 60

เสาหลักแห่ง ทศพิธ สถิตสยาม
พระเกียรติก้อง ระบือนาม งามสมัย
ดั่งแสงทอง แห่งอรุณ อุ่นดวงใจ
ทุกถิ่นไทย แซ่ซ้อง ก้องธรณี
มิ่งมงคล ล้นเกล้า ของชาวราษฎร์
วโรกาสเฉลิม พระชนม์ พระทรงศรี
ผองประชา ล้วนจงรัก และภักดี
ถวายพระพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

LineHorizonGif

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและวนอุทยานเขาหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จำนวน 11 นาย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีนายรณรัตน์ ศิริมากร

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2560

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIdbc85c27bed


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (5 ธันวาคม) ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ บ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ทั้งนี้มีผู้มาแสดงความจำนงที่จะร่วมบริจาค จำนวน 120 ราย ผ่านการคัดกรอง สามารถบริจาคได้ จำนวน 100 ราย ได้ปริมาณโลหิต 35,000 ซีซี

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId4330e5bcaf


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ถนนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId62600b5f8a


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ

5 ธันวาคม กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเข้าฟรี อุทยานแห่งชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมในครอบครัว ร่วมศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิดให้กับสถาบันครอบครัวอีกด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2560

สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Bureau, Thailand


View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId29148a149e


ส่วนอำนวยการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeIde7e5bac93e


กลุ่มงานกฎหมาย

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ละครสั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี  7 พฤศจิกายน 2560 ตอนที่ 5 ความเป็นธรรมในการให้บริการ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 11/2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId6889f67c87


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

NewsMoon ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นิติกร นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=ee7153af-2e1f-4fcb-a42b-94e5de0c3642.pdf


การขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
***ให้ยื่นคำร้องขอข้อมูลผลการสอบข้อเขียนได้ภายในวันที่19ธันวาคม2560***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=20ce7eb7-2ca1-42ac-866f-d4236dd6ffe7.pdf

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId06280fb904


1

20 ที่เที่ยว กำแพงเพชร .#กดติดตาม Like ShareUpdate
1. อุทยานแห่งชาติคลองลาน
2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
4. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
5. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง กำแพงเพชร
6. แก่งเกาะร้อย (คลองสวนหมาก)อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร
6.1"แก่งเกาะใหญ่"
7. วัดพระนอน วัดพระแก้ว-พระธาตุ กำแพงเพชร
8. ศาลพระอิศวร กำแพงเพชร
9. ตลาดมอกล้วยไข่
10. วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร
11. สระมรกตกำแพงเพชร
12. ริมแม่น้ำปิง
13. น้ำตกคลองน้ำไหล อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
14. วัดญาณวโร หลวงปู่โต พรหมรังสี "
15. วัดวังพระธาตุ"(วัดท้าวแสนปม)
16. ถ้ำแสงเพชร
17. วัดเขาวังเจ้า
18. เขานางทอง ถ้ำกระต่ายทอง
19. โบสถ์ที่วัดหนอปลิง นำศิลาแลงมาก่อเป็นผนังโบสถ์
20. "วัดป่าธรรมธารา" (เทือกเขาน้ำอุ่น มีบ่อน้ำอุ่นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ) + วัดไพรสวรรค์

#รีวิว ติดต่องาน จองเสื้อ inbox ข้อความ โทร 094-7363408

 

LineHorizonGif

Forward


Update รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 1 ประจำปี 2561  รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 1 ประจำปี 2561 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 11 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2560 

รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2560 

รายละเอียด

 

Forward

   Updateลมหนาวมาแล้ว หนาวนี้ “ต้องไปศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” ทั้ง 13 แห่ง

***โปรดตรวจสอบช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่และจำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ ก่อนเดินทางทุกสถานที่ 
----------------------------------------------
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 0 4280 1955

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 120-160 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 08 4334 0043

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 40 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 06 2462 3862

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 1,500 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 05 550 8780

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 1,000 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 05 361 7218 , 06 1516 6249

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อสัปดาห์
: ติดต่อสอบถามโทร 05 345 6623 , 08 1111 6203

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 081 950 3501

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ พฤศจิกายน ถึง มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 200 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 081 983 6899

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 15-20 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 087 260 8816 ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

***ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณีในทุกสถานที่

ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

Forward

Update รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


  รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

Forward

 

Update แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) รายละเอียด


กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

1.กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐3.กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐


Forward

 

Update ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมากิจกรรมงานบำรุงป่า (ค่าแรงงาน) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี เนื้อที่ 400 ไร่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมากิจกรรมงานบำรุงป่า (ค่าแรงงาน) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี เนื้อที่ 400 ไร่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พึช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานกิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (จัดทำแนวกันไฟ 130 กิโลเมตร) ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมงานควบคุมไฟป่า (ค่าแรงงานจัดทำแนวกันไฟ 2 กิโลเมตร) ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Forward

 


Update "ขอเลื่อน !!! การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 60"

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้

 


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22 สายงาน 574 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/personnel/index.asp

http://www.dnp.go.th/…/สรร…/ทั่วไป%2021%20สายงาน/sanha61.htm

http://www.dnp.go.th/…/s…/สรรหาพรก.61/พิทักษ์ป่า/pitak61.htm


 

Forward

 


ไท-สยามไทม์ไลน์:สัมภาษณ์/สมชาย วิเชียรกัลยารัตน์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

Cr:Thai Siam

พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (31st World Ranger's Day)30 มิถุนายน 2560โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | Wonder women [28 พ.ค. 60]สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าวนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทองบ้านป่ากาแฟForward


 

จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน กันยายน 2558

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน สิงหาคม 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2555


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านเห็ดรา


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านแมลง


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านพรรณพืช

 

Forward

 


 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId55ce6359ff

 


บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/#sigFreeId8cab7df155

LineHorizonGif

 

Tuesday
Asia - Bangkok
December 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
356994
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
323
1137
1460
347809
12554
30498
356994

Your IP: 192.168.60.1
2017-12-12 04:47
Visitors Counter