Black Ribbon

                                         


บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


         "บึงบอระเพ็ด" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ อยู่ในท้องที่สามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ กลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน

    เดิมบึงบอระเพ็ดแห่งนี้มีชื่อว่า "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" เนื่องจากมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำเป็นจำนวนมาก รวมทั้งจระเข้ จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด มีพันธุ์สัตว์ที่หายากได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (พบครั้งแรกที่บึงบอระเพ็ด) ปลาเสือตอ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาที่บึงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า


        เมื่อมองไปบนท้องฟ้าอันโปร่งใสในพื้นที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยเหล่านกที่บินโฉบเฉี่ยวไปมาเพื่อหาอาหารที่อยู่บนผิวน้ำ บึงบอระเพ็ดแห่งนี้มีนกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ เช่น อีโก้, อีแจว, ปากห่าง และอีกกว่า 40 ชนิด ยังมีนกที่จะอพยพเข้ามาอยู่ในบางฤดูกาล เช่น นกเป็ดน้ำ จะอพยพมาอาศัยอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งมีสีสันสวยงามมาก ทางจังหวัดจะจัดเทศกาลที่เรียกว่า "เย็นดูดาวเช้าดูนก"


          สถานที่แห่งนี้มาแล้วสามารถผ่อนคลายสบายใจ พักผ่อนบนอากาศที่โปร่งใสบริสุทธิ์ ในบริเวณพื้นที่บึงขนาดใหญ่แห่งนี้ เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าดูน่าชมและน่าเข้ามาสัมผัสในหลายด้าน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี หากใครมาที่นี่พลาดไม่ได้กับเส้นทางนั่งเรือท่องเที่ยว ชมความหลากหลายทางชีวภาพของบอระเพ็ด

          จุดแรกที่เรานั่งเรือผ่านเห็นก็คือ "สถานีประมง" เป็นสถานีประมงน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์" ต่อมาคือ "พระตำหนักแพ" ที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ระหว่างทางเราได้เห็นนกน้ำนานาชนิด เห็นปลากำลังฮุบเหยื่อ และพืชน้ำชนิดต่าง ๆ ซึ่งคนขับเรือทำหน้าที่เป็นไกด์ อธิบายสิ่งที่พบเห็นให้เราฟังตลอดทาง พร้อมกับบอกว่า เวลานั่งเรือดูนก ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ห้อยโหนกราบเรือ และไม่ทิ้งขยะลงในบึง อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบใหม่  "7 Greens Concept"  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ที่มุ่งรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


        การเดินทาง  จากกรุงเทพฯ หรือจากภาคอื่นๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ให้มุ่งตรงสู่ จ.นครสวรรค์ โดยใช้ ถ.พหลโยธิน จากสี่แยกจิระประวัติเลี้ยวซ้ายไป อ.ท่าตะโก ใช้ทางหลวง 3004 ขับตรงไปถึงหน้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 10 ก.ม. จะเห็นรูปปั้นนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 2 ตัว เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามเส้นทางอีก 4 ก.ม.


      ซึ่งนอกเหนือจากเส้นทางที่กล่าวข้างต้น ยังมีเส้นทางให้เลือกอีกหลายทาง ทั้งทางบกโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค์-ชุมแสง ราว 9 ก.ม. ถึงทางแยกขวา เลี้ยวไปอีกราว 2 ก.ม. เป็นที่ตั้งของสถานีพัฒนาประมงบึงบอระเพ็ด และเป็นจุดที่ให้บริการเรือยนต์นำชมบึงได้เช่นกัน

      หรือหากต้องการนั่งเรือเข้าบึงบอระเพ็ดโดยตรง สามารถขึ้นเรือได้ที่ตลาดท่าน้ำเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ก็เข้าสู่บึงบอระเพ็ดได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวจอดให้บริการถึงบึงโดยสวัสดิภาพ                                              


ภาพบรรยากาศโดยรอบบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด