Black Ribbon

                                         

 
วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์

      วนอุทยานเขาหลวง อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยมีนายรณรัตน์  ศิริมากร
เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานเขาหลวง         "วนอุทยานเขาหลวง" ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539 เพื่อฉลองกรมป่าไม้ครบ รอบ100 ปี ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเนื้อที่ 59,375 ไร่ หรือ 95ตารากิโลเมตร

         ก่อนการจัดตั้งวนอุทยานพบว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้ถูกใช้ประโยชน์โดยขาดการควบคุมตลอดจนปัญหาด้านไฟป่า ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยโดยรอบและใกล้เคียง
กรมป่าไม้จึงได้จัดตั้ง วนอุทยานเขาหลวงขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่มีวามอุดมสมบูรณ์เอื้อประโยชน์ให้ชาวนครสวรรค์และใกล้เคียงตลอดไป

         
              ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขาสูงที่สุด สูง 772 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนยอดเขาเหมาะแก่การพักค้างแรมเนื่องจากอากาศเย็นสบายและหนาวมากในฤดูหนาว มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีบอขุดทองคำขนาดใหญ่ มีบ่อน้ำซับที่ชาวบ้านเรียกว่า สระแก้ว มีพระพุทธรูป 1 องค์ประดิษฐานบนยอดเขาหลวงสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อจ้อย มียอดเขาเขียวที่สูงรองลงมา


       ถ้ำบอยา เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำบ่อยา เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ตอนเหนือของเขาหลวง ถ้ำเขาพระ เป็นถ้ำที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านหลังสำนักปริวาสกรรมของหลวงพ่อจ้อย ถ้ำธารทิพย์ และ เขาหินปูน ที่มีรูปร่างสวยงามอยู่ใกล้กับที่ทำการวนอุทยานเขาหลวง


จุดเด่นที่น่าสนใจ


   วนอุทยานเขาหลวงมีจุดน่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่

ยอดเขาหลวง

เป็นยอดสูงสุดของเทือกเขาหลวง มีส่วนเป็นที่ราบ สามารถพักค้างแรมได้มีลมพัดคลอดเวลา อากาศเย็นสบายและยังมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นตัวเมืองในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบ่อขุดทองคำขนาดใหญ่จำนวน 1 บ่อและบ่อเล็กประมาณ 20 บ่อ ซึ่งราษฎรได้เข้ามาตามลายแทงเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว บนยอดเขายังพบบ่อน้ำซับหลายแห่งชาวบ้านเรียก “สระแก้ว” โดยมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อสามารถรักษาโรคได้ ขึ้นไปยอดเขาจะต้องใช้เวลาเดิน 3 - 4 ชั่วโมง

ยอดเขาเขียว

เป็นยอดเขาที่สูงรองจากยอดเขาหลวงอยู่ในระดับ 762 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ด้านทิศใต้ของเขาหลวง มีทางเดินเชื่อมกันตามแนวสันเขาประมาณ 4-5 กิโลเมตร บนยอดเขาจะพบ “บ่อขุดทองคำ” เชื่อมกับ “บ่อน้ำซับ” และ “ถ้ำน้ำ” ซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดเล็ก มีน้ำซึมตามผนังถ้ำตลอดปี


ถ้ำบ่อยา

เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่ทางทิศเหนือ เป็นทางวัดถ้ำบ่อยาใช้เป็นที่นั่งวิปัสสนา

ถ้ำเขาพระ

เป็นถ้ำขนาดเล็ก อยู่ด้านเหนือสุดของเทือกเขาหลวง สภาพภายในถ้ำค่อนข้างสมบูรณ์ อยู่หลังสำนักปริวาสกรรมหลวงพ่อจ้อย

ถ้ำเขาประทุน

เป็นถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ที่อยู่เหนือถ้ำบ่อยาขึ้นไป มีสภาพสมบูรณ์


สิ่งอำนวยความสะดวก

            วนอุทยานเขาหลวง ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนัก ท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติโปรดนำเต้นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่องอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขาหลวงโดยตรง

       รายละเอียดสอบถามได้ที่   สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทร. (056)-221140 หรือที่ฝ่ายจัดการวนอุทยาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทร. 5614292 - 3 ต่อ 719 ในวันและเวลาราชการ


การเดินทาง

        การเดินทางสู่วนอุทยานเขาหลวง มีหลายเส้นทางแต่ที่สะดวกที่สุด ก็คือการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (นครสวรรค์ - กำแพงเพชร) ระยะทาง 17 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองเบนเลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1072 (อำเภอลาดยาว) แยกเข้าวัดศรี -อุทุมพรอีก 7 กิโลเมตร จนถึงวนอุทยานเขาหลวงรวมระยะทางทั้งหมด 29 กิโลเมตร

   
ภาพบรรยากาศบริเวณวนอุทยานเขาหลวง