Black Ribbon

                                         

 
  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน

 
จังหวัดกำแพงเพชร

     อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ภายใต้การดูแล ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยมีนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ เป็นผู้ควบคุมดูแล ลแะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

       วามโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่นักท่องเที่ยวรู้จักมาช้านาน คือการมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น "น้ำตกเต่าดำ" อันยิ่งใหญ่ ที่แม้จะเดินทางไปชมด้วยความยากลำบาก  แต่ก็คุ้มค่าแก่การไปเยือน รวมไปถึงบริเวณที่ทำการอุทยานฯที่มีเส้นทางศึกษา    ธรรมชาติให้แวะเข้าไปชมน้ำตกสวยอีกหลายแห่งได้แก่ นํ้าตกคลองวังเจ้า น้ำตกกระแตไต่ไม้ น้ำตกคลองสมอกล้วย และน้ำตกนาฬิการาย ทั้งหมดคือธรรมชาติอันงดงามของสายน้ำที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแห่งนี้

       อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก รวมเนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ หรือประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยรอบประกอบไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง จึงไม่แปลกที่อุทยานแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านน้ำตกอันสวยงามหลายแห่งนอกจากนี้พื้นที่บริเวณอุทยานฯยังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ ลุ่มน้ำปิง ประกอบไปด้วย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า และลุ่มน้ำคลองสวนหมาก โดยนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณลานกางเต็นท์ภายในที่ทำการอุทยานฯ เพราะบรรยากาศอันสุนทรีย์ของลุ่มน้ำเหล่านี้ไหลผ่านนั่นเอง

                                                              

     ภายในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน อันดับหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือ "น้ำตกเต่าดำ" ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 34 กิโลเมตร ซึ่งรถยนต์ที่สามารถเข้าถึงน้ำตกเต่าดำควรเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น โดยไปตามเส้นทางหมู่บ้านโละโคะจนสุดทางที่ป่าไผ่ จากนั้นเดินเท้าลงเขาประมาณ 500 เมตรจะพบน้ำตก น้ำตกเต่าดำลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงกว่า 200 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่ 3 ที่มีความสูงประมาณ 270 เมตร รวมแล้วน้ำตกเต่าดำมีความสูงถึง 600 เมตร ซึ่งความงดงามของน้ำตกเต่าดำ คือสายน้ำที่ไหลตั้งฉากลงมาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตานั่นเอง

     น้ำตกสวยขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คือ น้ำตกคลองวังเจ้า ตั้งอยู่บนถนนสายวังเจ้า-โละโคะ บริเวณกิโลเมตรที่ 29 ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางชั้นเดียว ไหลทิ้งตัวเป็นแนวตั้งฉากประมาณ 60 เมตร กว้าง 100 เมตร บริเวณน้ำตกเหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำ น้ำตกคลองวังเจ้า นับเป็นน้ำตกที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเสมอมา

   ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติพร้อมชมน้ำตกสวยถึง 3 แห่งอีกด้วย โดยเริ่มต้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ จากนั้นประมาณ 800 เมตร คุณจะพบน้ำตกคลองสมอกล้วย น้ำตกขนาดกลางสูง 5 ชั้น ลักษณะทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่งมีสีบุษราคัมให้ความรู้สึกแปลกตากว่าน้ำตกอื่นๆ จากนั้นเดินเท้าต่อประมาณ 900 เมตร คุณจะพบน้ำตกกระแตไต่ไม้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีแอ่งน้ำให้เล่น นับเป็นจุดแวะพักเหนื่อยได้เป็นอย่างดี โดยชื่อตั้งมาจากเฟินกระแตไต่ไม้ที่มีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น

       ห่างจากน้ำตกกระแตไต่ไม้ประมาณ 200 เมตร คุณจะพบน้ำตกแห่งสุดท้าย ได้แก่ น้ำตกนาฬิกาทราย ลักษณะขนาดเล็กที่สูงประมาณ 20 เมตร สายน้ำที่ไหลลงมามีลักษณะเป็นรูปคล้ายนาฬิกาทรายที่มีชีวิตเคลื่อนไหวตลอดเวลา เบื้องล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นคลายเหนื่อยได้อย่างดี น้ำตกนาฬิกาทรายเป็นปลายทางของเส้นทางสายนี้ ขากลับต้องเดินย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับความงดงามของน้ำตกที่เคยผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติสายนี้คุณต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วย โดยสามารถติดต่อได้ที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ

                                    

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร

 ที่ตั้ง :   กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

การเดินทาง :    จากจังหวัดกำแพงเพชร ใช้ถนนสายเอเชีย A1 ถึงสี่แยกตลาดวังเจ้า แยกซ้ายไปทางบ้านนาโบสถ์ ตามทางหลวงหมายเลข 1110 ประมาณ 3 กิโลเมตรถึงสามแยกบ้านเด่นคาแยกซ้ายไปทางบ้านหนองแดนและแยกขวาตรงบ้านหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ช่วงเวลาท่องเที่ยว :     ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก :      อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นอุทยานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก ค่ายเยาวชน 
ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าสวัสดิการ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ติดต่อ-สอบถาม :    อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า โทรศัพท์ 055-719-318-9,055-719-200, 055-719-244

             ภาพบรรยากาศบริเวณอุทยานคลองวังเจ้า