Black Ribbon

}

  Gallery Paro12

  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (Maewong National Park)

   


  อุทยานแห่งชาติคลองลาน (KhlongLarn National Park)


  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (KhlongWangjao National Park)


  อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (Khaoluang National Park)


  อุทยานแห่งชาติถ้ำเขาวง (TamKhaowong National Park)


  อุทยานแห่งชาติถ้ำเพชร-ถ้ำทอง (TamPetchTamThong National Park)


  วนอุทยานนครไชยบวร (Nakhonchaibaworn Park)


  วนอุทยานห้วยคต (Huaykhot Park)

  {gallery}HouiKhot{/gallery}


  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (Huaykhakhaeng Wildlife Sanctuary)


   เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสนามเพรียง (Khaosanampreang Wildlife Sanctuary)


  สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)


  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด


  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน


  สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร


   

   

   

   

   

   

   

   

  สืบ นาคะเสถียร

                                           


  สืบ นาคะเสถียร

  วีรบุรุษ แห่งห้วยขาแข้ง


     
            "ห้วยขาแข้ง" ผืนป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู๋ในจังหวัด อุทัยธานี โดยมีวีรบุรุษหนึ่งเดียว ที่เป็นตำนานแห่งป่านห้วยขาแข้งนี้ นั่นคือ สืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นผู้ที่ต่อสู้กับผู้บุกรุก และปกป้องพื้นป่า รวมไปถึงพืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าต่างๆ ให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ แต่แล้วเส้นทางชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร ก็ต้องสิ้นสุดลง ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533

     

                  สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ชื่อเดิมว่า "สืบยศ"  เกิดเมื่อวัน เสาร์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2492 ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี บิดาชื่อ นายสลับ มารดาชื่อ นางบุญเยี่ยม มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดย สืบ เป็นบุตรชายคนโตของครอบครัว น้องชายและน้องสาว คือ นายกอบกิจ นาคะเสถียร และน้องสาว กัลยา รักษาสิริกุล สืบ นาคะเสถียร มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ ชินรัตน์ สืบ มีบุคลิกประจำตัว คือ เมื่อเขาสนใจหรือตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ เวลาว่างในวัยเด็ก สืบ ชอบท่องเที่ยว โดยมีหนังสติ๊กคู่ใจ รวมเดินทางด้วย  สืบ นาคะเสถียร กับหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

          สืบ นาคะเสถียร ได้กลับเข้ามารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2531 และสืบได้พยายามเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และป่าห้วยขาแข้ง มีฐานะเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ โดยเล็งเห็นว่าฐานะดังกล่าวจะเป็นหลักประกันสำคัญ ที่จะคุ้มครองป่าผืนนี้เอาไว้อย่างถาวร

  โดย ปลายปี พ.ศ. 2532 สืบได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่อังกฤษ พร้อมกับได้รับมอบหมาย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญมากไม่แพ้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในปี พ.ศ. 2533 สืบ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมอภิปรายในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง โดยเน้นเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้อง” และ “การอพยพสัตว์ป่าตกค้างในเขื่อนเชี่ยวหลาน

  สืบ ได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาป่าผืนนี้ไว้ให้ได้อย่างชัดแจ้ง ได้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า “ผมมารับงานที่นี่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
  ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับงานหัวหน้าเขตฯ ถึงแม้กระนั้นก็ยังไม่สามารถปกป้องป่าได้

  เนื่อง จาก การดูแลผืนป่าขนาดมากกว่าหนึ่งล้านไร่ ด้วยงบประมาณและกำลังคนที่จำกัด รวมถึงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย และมากกว่านั้นปัญหาความยากจนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยโดยรอบเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่หวังผลประโยชน์ ได้ว่าจ้างชาวบ้านในเขตป่าสงวนเข้ามาตัดไม้ และลักลอบล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์


  การเสียสละด้วยชีวิต

            บ้านพักของสืบในห้วยขาแข้งสถานที่ที่เขาเลือกที่จบชีวิตลง เช้ามืดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง สืบได้สั่งเสียลูกน้องคนสนิทและเขียนจดหมายสั่งเสีย 6 ฉบับ ชำระสะสางภาระรับผิดชอบ และทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้าง รวมถึงมอบหมาย เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตั้งศาลเพื่อแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพลีชีพรักษาป่าห้วยขาแข้ง แล้วสวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจสงบ เสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งในราวป่าลึก ที่ห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ได้จบชีวิตของเขาลง และเป็นจุดเริ่มต้นของ “ตำนานนักอนุรักษ์ไทย สืบ นาคะเสถียร ผู้ที่รักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายและใจ


  ผลงานวิชาการของสืบ

  1. พ.ศ. 2524 การทำรังวางไข่ของนกบางชนิดที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย

  2. พ.ศ. 2526 รายงานการสำรวจนก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย

  3. พ.ศ. 2527 รายงานผลการวิจัย การจัดการป่าไม้บริเวณ พื้นที่ป่าต้นน้ำคลองแสง โครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

  4. พ.ศ. 2528 การศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ในบริเวณโครงการ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน ตามพระราชดำริ

  5. พ.ศ. 2529 นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง

  6. พ.ศ. 2529 รายงานผลการจับเนื้อทราย ที่เกาะกระดาษ

  7. พ.ศ. 2529 เลียงผาที่พบในประเทศไทย การกระจายถิ่นที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมบางประการ

  8. สำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของเก้งหม้อ

  9. พ.ศ. 2530 นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี และ จ.ตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี และ จ.ตาก กุมภาพันธ์  โดย สืบ นาคะเสถียร, นริศ ภูมิภาคพันธุ์, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ

  10. การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับ สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

  11. พ.ศ. 2532 การอพยพสัตว์ป่า ในอ่างเก็บน้ำรัชชประภา สัมมนาสัตว์ป่า

  12. วิเคราะห์ความเหมาะสม จากรายงานและแผนการ แก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า

  13. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แควใหญ่ตอนบน (Assessment on Report and Impact Assessment Plan on Forestry and Wildlife of Upper Quae Yai Project)

  14. รายงานการประเมินผลงาน ช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้าง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฏร์ธานี

  15. Nomination of the Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife
  Sanctuary to be a UNESCO World Heritage Site, May 1990 Submitted by the Wildlife Conservation Division, Royal Forest Department Prepared Seub Nakasathien and Belinda Stewart-Cox


  ทั้งนี้ สืบ นาคะเสถียร ยังได้เอ่ยถ่อยคำที่บ่องบอกถึงความรับผิดชอบ และความจริงใจในการทำหน้าที่อนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้ง และสัตว์ป่าว่า

   “ผมคิดว่า ชีวิตผมทำได้ดีที่สุดแล้ว เท่าที่ผมมีชีวิตอยู่

  ผมคิดว่า ผมได้ช่วยเหลือสังคมดีแล้ว

  ผมคิดว่า ผมได้ทำตามกำลังของผมดีแล้ว

  และ…ผมพอใจ ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทำ …”

  สืบ นาคะเสถียร

  IMG 3051

                                    

   

   

                                                                        

                                      

   

  ติดต่อจองบ้านพักออนไลน์

     
   

   

  การจองที่พัก-บริการของอุทยานแห่งชาติออนไลน์ สามารถทำได้ 3 วิธี

  1. จองด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th

  2. จองโดยการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้ทำการจองให้ โดยโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 0 2562 0760 (เบอร์เดียว 8คู่สายอัตโนมัติ)

  3. จองกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ จุดบริการจองที่พัก-บริการออนไลน์ ปัจจุบันเปิดให้บริการที่สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในอนาคตจะเปิดจุดบริการจองที่พัก-บริการออนไลน์เพิ่มขึ้น ตามหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ที่สามารถออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ คือ

  1) สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1-21 กลุ่มอุทยานแห่งชาติ
  2) อุทยานแห่งชาติ 

  การชำระเงิน ต้องชำระเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่จอง มิฉะนั้นให้ระบบจองที่พัก-บริการออนไลน์จะตัดสิทธิ์การจองของท่านโดยอัตโนมัติ สามารถทำได้ 3 วิธี

  1. ชำระเงินสด จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
  - ชำระเงินสด ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นชำระเงินแทน ณ จุดบริการจองที่พัก-บริการออนไลน์ 
  - ชำระด้วยตั๋วแลกเงิน (Draft) ของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้นตั๋วแลกเงินของไปรษณีย์ ระบุสาขาในกรุงเทพฯ สั่งจ่ายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้จัดส่งตั๋วแลกเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับการจองที่พัก-บริการ ชื่ออุทยานแห่งชาติ ชื่อที่พัก-บริการ วันที่เข้าพัก วันที่ออกจากที่พัก พร้อมชื่อและที่ติดต่อกลับทางไปรษณีย์โดยละเอียด โดยจ่าหน้าซองส่งมาที่ งานบ้านพัก ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตั๋วแลกเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งกลับไปยังท่านต่อไป ทั้งนี้ก่อนส่งตั๋วแลกเงิน ให้แฟ๊กซ์ตั๋วแลกเงินพร้อมรายละเอียดการจองที่พัก-บริการ มาที่หมายเลข 0 2579 5964 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับจองที่พัก-บริการทำการยืนยันการจองในระบบจองที่พัก-บริการออนไลน์ ก่อนครบกำหนด 5 วันทำการ นับจากวันที่จอง มิฉะนั้นให้ระบบจองที่พัก-บริการออนไลน์จะตัดสิทธิ์การจองของท่านโดยอัตโนมัติ

  2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยท่านต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะไม่รับชำระเงินให้ท่าน 

   

  ขั้นตอนการจองบ้านพักออนไลน์

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://protal.dnp.go.th  เลือกหัวข้อ "จองที่พักอุทยาน" ที่แถบเมนูด้านขวาบนของเว็บไซต์


  2. หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://nps.dnp.go.th//index.php 

   

  3. จากนั้นให้เลือกหัวข้อ "เข้าสู่ระบบ" ในกรณีที่เคยทำการลงเบียนไว้แล้ว

   

  4. จะเข้าสู่หน้าต่างของการเข้าสู่ระบบ ให้กรอก Username และ Password ที่ได้ตั้งค่าไว้ 

   

  5. ในกรณีที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้เลือกแถบเมนู "เข้าสู่ระบบ" และเลือกรายการ "ลงทะเบียน"


   

  6. หลังจากนั้นเว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างของการลงทะเบียน และเงื่อนไขในการใช้บริการให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องด้านล่าง
       เพื่อเป็นการยอมรับ รายละเอียดและเงื่อนไข และยืนยันยืนว่าข้อมูลถูกต้อง

   

  7. หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างของการเลือกประเภทของการลงทะเบียน โดยให้เลือกประเภท "บุคคลธรรมดา" และเลือกประเภทข้อมูลบุคคล  

   

  8. เมื่อทำการเลือกแล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว  เพื่อทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

   

  9. หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเข้ารับชม รายละเอียดต่างๆของอุทยานแห่งชาติได้
       และสามารถแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวของตนเองได้  10. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถทำการจองบ้านพักได้ตามขั้นตอน  11. ในกรณีที่ลืม Password ให้เข้าไปที่แถบเมนู "เข้าสู่ระบบ" และเลือกรายการ "ลืมรหัสผ่าน" และทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่

                                                                                                          

   

   

  สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร


     
                                  สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร 


        "สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร" ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2520 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในขณะนั้น โดยได้สั่งการให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตรปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานเมืองเก่าโดยขอใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร ในท้องที่ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ มีกำแพงเมืองคูเมือง เจดีย์เก่าอยู่ภายใน มีพื้นที่ประมาณ 316 ไร่ เพื่อปลูกรวบรวมพรรณไม้และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทางจังหวัด โดยเฉพาะศาลหลักเมืองพิจิตรอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
  ทั่วไป

          สวนรุกขชาติกาญจนกุมารตั้งอยู่ที่อุทยานเมืองเก่าตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากจังหวัดพิจิตรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1068 ต่อไปอีก 6 กม.


             สวนรุกขชาติกาญจนกุมารมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีพรรณไม้อันร่มรื่นและได้มีการปลูกพรรณไม้นานาชนิด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พรรณไม้เด่นที่สำคัญได้แก่ ไม้สัก ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง ยางนา ตะแบก นนทรี  เป็นต้น

  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง


  - วัดท่าหลวง

  - วัดโพธิ์ประทับช้าง

  - พระพุทธเกตุมงคล

  - เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

  - วัดมหาธาตุ

  - วัดบางคลาน

  - บึงสีไฟ

   

  ภาพบรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร                                                                             

  June 2017
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2
  116625
  วันนี้
  เมื่อวานนี้
  สัปดาห์นี้
  สัปดาห์ที่แล้ว
  เดือนนี้
  เดือนที่แล้ว
  ตลอดวันนี้
  708
  2579
  16552
  83880
  46528
  70097
  116625

  Your IP: 192.168.160.2
  2017-06-26 07:01
  Visitors Counter