-หน้าหลัก  
-เกี่ยวกับ สบอ.12 -ประวัติความเป็นมา สบอ.12
  -วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  -โครงสร้างผู้บริหาร
  -โครงสร้างหน่วยงาน
  -กลยุทธ์
  -อำนาจหน้าที่
  -หน่วยงานในสังกัด
  -พื้นที่รับผิดชอบ
  -อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการภายใน -ส่วนอำนวยการ
  -ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
  -ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
  -ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
  -ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
  -ส่วนจัดการต้นน้ำ
 

-ส่วนอุทยานแห่งชาติ

--ข่าวประชาสัมพันธ์

--อุทยานและวนอุทยานในการดูแล

---อุทยานแห่งชาติแม่วงก์(MaeWong National

Park)

---อุทยานแห่งชาติคลองลาน (KlongLan National

Park)

---อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (KlongWangJaow

National Park)

---วนอุทยานเขาหลวง

---วนอุทยานถ้ำเขาวง

---วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง

---วนอุทยานนครไชยบวร

---วนอุทยานห้วยคต

---เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

---เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

---สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)

---เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

---เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

---สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

--ติดต่อจองบ้านพักออนไลน์

--ติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติ

  -กลุ่มงานวิชาการ
  -กลุ่มงานกฎหมาย
 

-ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-ศูนย์บริหารโครงการพื้นที่ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 12

(นครสวรรค์)

  -ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สบอ.12
 

-ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัว

โล้น)

  งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  กรมป่าไม้
  องค์การสวนสัตว์
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ติดต่อ สบอ. เบอร์โทรศัพท์
Tuesday
Asia - Bangkok
December 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
357038
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
367
1137
1504
347809
12598
30498
357038

Your IP: 192.168.60.1
2017-12-12 04:51
Visitors Counter