069930
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
495
0
1659
66345
1659
7689
69930

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2020-12-05:38
Visitors Counter

 

LOGOdnpNEW

 

พื้นที่รับผิดชอบ

 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

image021


ภาพที่ 2  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในจังหวัดกำแพงเพชร

image023


 

ภาพที่ 3  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในจังหวัดนครสวรรค์

imA 8


ภาพที่ 4  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในจังหวัดอุทัยธานี

image024


ภาพที่ 5  แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ในจังหวัดพิจิตร

image025


imA 12

imA 13

จัดทำโดย:ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

LineHorizonGif