THAILAND
0848628
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
560
970
560
839641
25905
48633
848628

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:39
Visitors Counter

JBGMusic

NationalPark


Twatchai


 ส่วนอุทยานแห่งชาติ

                    หน้าที่รับผิดชอบ

                   -  กำหนดแผนการปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

                   -  ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                     การบริหารงานภายใน

                    ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของนายธวัชชัย เพชระบูรณิน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ 2481/2555
ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ฯ

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2. ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการอุทยานแห่งชาติ

                   3. ฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว

                   4. ฝ่ายวิชาการ

                   5 ศูนย์ลาตระเวนเชิงคุณภาพ