THAILAND
0716083
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
179
1917
7129
700157
2858
31256
716083

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:10
Visitors Counter

JBGMusic

HouiKhot


hk1

        

วนอุทยานห้วยคต (สวนป่าบ้านไร่เดิม) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพรมหน่อ เหนืออ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน
เลขที่ 129 ม.9 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดหมู่บ้านโป่งข่อย ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
ทิศใต้ จดหมู่บ้านหนองจอก ม.7 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต
ทิศตะวันออก จดหมู่บ้าน บ้านกลาง ม.4 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต
ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านบ้านภูเหม็น ม.8 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และหมู่บ้านบ้านตลิ่งสูง ม.3 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
ขนาดพื้นที่
15,530.36 ไร่
 

4124map040917 95700

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นป่าและภูเขา มีความลาดเทจากทิศตะวันตกต่ำลงมาทางทิศตะวันออก โดยทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขา สลับซับซ้อนที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศ
แบบกึ่งร้อนจนถึงอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ในช่วง 17.6 องศา เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วง 36 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
เป็นป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ไม้สัก ประดู่ และมะค่าโมง ซึ่งพื้นที่ป่าเดิมบริเวณรอบ ๆ เขาสุมณฑาเป็นสภาพป่าเบญจพรรณหนาแน่นและมีป่าเต็งรังที่สมบูรณ์อยู่บริเวณยอดเขา สัตว์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่มีเฉพาะสัตว์ป่าขนาดเล็กเท่านั้น
ได้แก่ อีเห็น ตุ่น ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเทา ตะกวด กระต่ายป่า แย้ กิ้งก่า และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ : อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


LineHorizonGif