THAILAND
343939
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
205
499
1815
338934
3741
11972
343939

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2022-12-08:23
Visitors Counter
ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวันเสือโคร่งโลก (วันที่ 29 กรกฎาคม) "สองเสือปากน้ำโพ" ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น.นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มอบให้นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วยนายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นผู้แทนดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวันเสือโคร่งโลก (วันที่ 29 กรกฎาคม) "สองเสือปากน้ำโพ" ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดงาน "สองเสือปากน้ำโพ 2022" พร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่ง (พันธุ์สัตว์ป่าหายาก) การพัฒนาผืนป่าตะวันตกอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ปลาเสือตอ (พันธุ์สัตว์น้ำหายาก) การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มภารกิจด้านสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
โดยที่มาของ “สองเสือปากน้ำโพ” การลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยยั่งยืน เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะพัฒนาความสามารถและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในจังหวัดผ่านการร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรต่างๆ พร้อมสนับสนุนเจตจำนงอันแน่วแน่ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่ง (พันธุ์สัตว์ป่าหายาก) การพัฒนาผืนป่าตะวันตกอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ปลาเสือตอ (พันธุ์สัตว์น้ำหายาก) การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน ได้บูรณาการร่วมกันในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อมูล/ภาพ : ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

LineHorizonGif