THAILAND
343870
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
136
499
1746
338934
3672
11972
343870

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2022-12-08:43
Visitors Counter
กิจกรรมครูป่าไม้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรมครูป่าไม้ สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 จำนวน 61 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสอนในบทที่ 2 สัตว์ป่าผู้น่ารัก พร้อมทำแบบฝึกหัดประกอบกิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 2.1สัตว์ประหลาด
กิจกรรมที่ 2.2 บ้านฉันอยู่ไหน
กิจกรรมที่ 2.3 สัตว์ปริศนา :เอ๊ะ ฉันคือตัวอะไรนะ
กิจกรรมที่ 2.4 ตัวจริงหรือตัวปลอม
ข้อมูล/ภาพ: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร สบอ.12 (นครสวรรค์)
 LineHorizonGif