THAILAND
343914
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
180
499
1790
338934
3716
11972
343914

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2022-12-08:48
Visitors Counter
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ร่วมกันจัดงาน “รำลึก 32 ปี สืบนาคะเสถียร” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธี
วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นวันครบรอบ 32 ปี การเสียชีวิตของสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้สละชีวิต เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจยิ่งและด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้คุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงมีแนวทางในการจัดงานรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร ดำเนินกิจกรรมด้วยความกระชับ ประหยัดเวลา และจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในงานนี้มีกิจกรรมการจุดเทียนรำลึก พิธีทำบุญตักบาตร การมอบทุนการศึกษา การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของพิทักษ์ป่าและกิจกรรมวางหรีดรำลึก