THAILAND
0848649
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
581
970
581
839641
25926
48633
848649

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:58
Visitors Counter

JBGMusic

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

       สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นโครงการหลวงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่โครงการ 1,325 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เดิมพื้นที่นี้เป็นเส้นทางลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด และปัญหาการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรของชุมชนชาวม้งและกะเหรี่ยง เมื่อมีการจัดตั้งสถานีฯ ได้ส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ซาโยเต้ คะน้าฮ่องเต้ก้านเขียว ผักกาดแก้ว ฟักทองญี่ปุ่น และสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80, Tochi Otome และพันธุ์ Harunaka มาปลูกในพื้นที่เพื่อให้ชาวเขาได้มาศึกษา นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวเขาสร้างฝายกึ่งถาวรตามแหล่งต้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง เมื่อชุมชนมีรายได้ ความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็ทำให้ปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่ ด้านยาเสพติด และค้ามนุษย์ได้ลดลง
บริเวณสถานีฯ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,439 เมตร จึงมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะต่อการมาพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมเรียนรู้ด้านเกษตร โดยสถานีฯ มีลานกางเต็นท์และบ้านพัก ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาชมพระอาทิตย์ขึ้นจากหุบเขา สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ชิมสตรอว์เบอร์รี่จากโครงการหลวง และผลิตผลด้านการเกษตรต่างๆจากชุมชนชาวเขาอีกด้วย
CR : นายเศกสรรค์ ถ้วนถี่ พนักงานพิทักษ์ป่า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร