THAILAND
0716081
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
177
1917
7127
700157
2856
31256
716081

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:06
Visitors Counter

JBGMusic

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลา 8.00-12.00น.
นายกำพล โมลัยรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด และสวนรุกขชาติไพศาลี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการฯที่ส่วนราชการระดับจังหวัดได้นำนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และการบริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องไปติดต่อที่จังหวัด และยังได้เป็นโอกาสพบปะเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านโคกมะขวิด หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกหน่วยตามโครงการฯ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ เอกสาร แผ่นพับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แจกแผ่นพับ น้ำหมักชีวภาพ และนำต้นขนุนมาแจกให้ประชาชน ส่วนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลง นำสติ๊กเกอร์สายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 สมุดประชาสัมพันธ์สืบ นาคะเสถียร โปสเตอร์โรคไข้หวัดนก แผ่นพับการป้องกันไฟป่า แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และนำกล้าไม้ เช่น ต้นสะเดา ต้นมะม่วงป่า ต้นพฤกษ์ และต้นยางนา แจกให้กับประชนชนที่มาใช้บริการอีกด้วย