THAILAND
0716130
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
226
1917
7176
700157
2905
31256
716130

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:39
Visitors Counter

JBGMusic

วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้มีจิตอาสาสมัครมาลงทะเบียน เพื่อขอบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ผ่านการคัดกรองสามารถบริจาคได้ 86 ราย ได้โลหิตจำนวน 86 ยูนิต (ถุง) ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ การรับบริจาคโลหิตของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้ารับการบริจาคโลหิต และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้จัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องเสมอมา ปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ของทุกปี ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว
นายกำพล โมลัยรักษ์