THAILAND
0716129
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
225
1917
7175
700157
2904
31256
716129

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:36
Visitors Counter

JBGMusic

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.30-10.09 น. 
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์ )พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ และยังทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามพระราชดำรัส ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” และยังมีการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ให้มีอยู่มีกิน