THAILAND
0716078
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
174
1917
7124
700157
2853
31256
716078

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:58
Visitors Counter

JBGMusic

✥วันที่ (1 ก.ย.63) นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน งาน “รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน พิธีมอบทุน “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่ บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พิธีวางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร ร่วมด้วยนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณศรีพัชรินทร์ นาคะเสถียร สายสกุลสืบนาคะเสถียร นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้แทนกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
✥สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นพิธีทางศาสนา โดยนายจงคล้าย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและสังฆทานแด่พระสงฆ์วัดทุ่งนางาม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละ ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้สืบ นาคะเสถียร รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนป่า
✥หลังจากนั้น นายจงคล้าย วรพงศธร รองออส. และคณะผู้จัดงานได้ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายและในเขตพื้นที่กันชนขสป.ห้วยขาแข้ง จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนบุตรธิดาเจ้าหน้าที่พิกษ์ป่า 2.ทุนเครือข่ายป่าชุมชน 3.ทุนเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 70 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนให้ นอกจากนี้ ผู้แทนนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบทุนสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อีกด้วย
✥ส่วนพิธีวางหรีดรำลึก สืบ นาคะเสถียร มีจำนวน 83 คณะ โดยมีผู้แทนวางหรีดร่วมรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ,ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี,ผู้แทนตระกูลนาคะเสถียร,สมาคมอุทยานแห่งชาติ,ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 35 เป็นต้นส่วนพิธีวางหรีดรำลึก สืบ นาคะเสถียร มีจำนวน 83 คณะ โดยมีผู้แทนวางหรีดร่วมรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ,ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี,ผู้แทนตระกูลนาคะเสถียร,สมาคมอุทยานแห่งชาติ,ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 35 เป็นต้น