THAILAND
0716113
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
209
1917
7159
700157
2888
31256
716113

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:07
Visitors Counter

JBGMusic

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปะจำปี 2563 ซึ่งมีนายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่รอดเป็นไม้ใหญ่ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป และรวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน