THAILAND
0716151
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
247
1917
7197
700157
2926
31256
716151

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:22
Visitors Counter

JBGMusic

สบอ.12 ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการฯที่ส่วนราชการระดับจังหวัดได้นำนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และการบริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องไปติดต่อที่จังหวัด และยังได้เป็นโอกาสพบปะเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ อบต.หนองกรด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกหน่วยตามโครงการฯ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ เอกสาร แผ่นพับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แจกแผ่นพับ น้ำหมักชีวภาพ และนำต้นขนุนมาแจกให้ประชาชน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 นครสวรรค์ นำกล้าไม้มาแจกให้กับประชาชน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลง และนำสติ๊กเกอร์สายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 จุลสารสบอ.12 โปสเตอร์โรคไข้หวัดนก แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และนำกล้าไม้ เช่น ต้นหว้า ต้นมะม่วงป่า ต้นพฤกษ์แจกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย