Monday
Asia - Bangkok
February 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
411444
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
483
1132
3754
404542
13693
21329
411444

Your IP: 192.168.60.1
2018-02-25 19:10
Visitors Counter
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

นายจักกฤช สิงห์ธนสาร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเจ้าหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านโกรกลึก หมู่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ตรวจราชการ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ออกตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าทางน้ำ ตรวจระดับน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ตรวจพื้นที่ที่อยู่อาศัยของนก ตรวจสถานที่ในการที่จะพัฒนาป่าในเมือง ตลอดจนร่วมประชุมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรูปแบบประชารัฐ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
Cr: ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ตรวจเยี่ยมวนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสุระ ศาสตรา หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาวง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาวงได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยมีนายตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายรังสรรค์ ธัญญศรีรัตน์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกรได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายนิคม พูลทวี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๔ (ปางสัก) โดยมีนายพัฒน์ระพี สุขสวัสดิ์นุวงษ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๔ (ปางสัก) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๔ (ปางสัก)ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๒ (ซับป่าพลู) โดยมีนายบุญส่งณรงค์มี หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๒ (ซับป่าพลู) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๒ (ซับป่าพลู)ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง โดยมีนายจักกฤช สิงห์ธนสาร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ โดยมีนายมนู สุปิยะพาณิชย์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ โดยมีนายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.  นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมคณะกรรมการ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=c8e040ba-9cfc-4fe7-aeed-145322688811.pdf


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชูศักดิ์ ปอพานิชกรณ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็นจังหวัดนครสวรรค์-กำแพงเพชร โดยมีนายยุทธนา ดีสวน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนจัดการต้นน้ำ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=2c93474f-27f1-473e-b340-2a8cbf19dd08.pdf 

 

RangerTest

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธนากร มะโนจิตต์
หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า และพื้นที่จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางอมรรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า นายสมพงษ์ จันทร์สุมาวงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า
นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำ

แนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายนพดล ปราบหงษ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ สนามกอล์ฟ ค่ายจิรประวัติ มทบ.๓๑


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานเกินความจำเป็น ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"ขอเลื่อน !!! การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 60"การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 20 นาย ร่วมกับนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านเกาะญวน ตำบลปากน้ำโพ และชุมชนบางปรอง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการวางเครื่องสูบน้ำ เก็บขยะ ราด EM เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 21/2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมประชุมวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด โดยมีนายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ที่ชุมชนเกาะญวน ชุมชนเกาะยม ชุมชนบางปรอง และชุมชนบางมะฝ่อ โดยจะเข้าให้การช่วยเหลือในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยจะดำเนินการวางเครื่องสูบน้ำ เก็บขยะ ราด EM เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย


กลุ่มงานกฎหมาย

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ละครสั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี  7 พฤศจิกายน 2560 ตอนที่ 4 การละเมิดลิขสิทธิ์


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 ณ สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 🌿🌿 โมโกจู มาล๊าววววววว 🌿🌿
📣📣อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ขอประกาศรายละเอียด
🌿 กิจกรรมเดินป่าระยะไกล (โมโกจู) ประจำปี 2560-2561 🌿 ดังนี้
กติกาประจำปี
กติกา วิธีการจอง
วันเริ่มเปิดจอง
ตารางกำหนดวันเดินป่า
แบบฟอร์มที่ใช้จองทริป
เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ทุกท่าน*โปรดอ่าน* ทุกข้อ ทุกเงื่อนไข ทุกกติกาให้ละเอียด

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายจักกฤช สิงห์ธนสาร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสโมสรไลออนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้ประชาชนในท้องที่บ้านยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
Cr:ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่และจิตอาสาร่วมพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์ เนืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ลอย ณ บริเวณน้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
Cr. ส่วนอุทยานแห่งชาติ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาตามประเภทงาน และเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำสมุนไพรและขนมบริการประชาชนที่มาร่วมพิธี

 

Forward

LineHorizonGif