Monday
Asia - Bangkok
February 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
411474
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
513
1132
3784
404542
13723
21329
411474

Your IP: 192.168.60.1
2018-02-25 19:18
Visitors Counter
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธิเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ปั่น 2 น่อง ท่อง 4 จังหวัด” จัดระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 เส้นทางจากอุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน ไปยังอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอปางศิลาทอง ปลายทางที่ช่องเย็น ระยะทาง 54 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นร่วมลงทะเบียนกิจกรรมกว่า 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติและเป็นวาระแห่งชาติ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ผ่านการท่องเที่ยวเน้นวิถีชุมชน ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Cr: เสกข์สรรณห์ ปฐมพรทวีวัฒน์ จ.กำแพงเพชร

LineHorizonGif