Monday
Asia - Bangkok
February 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
411465
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
504
1132
3775
404542
13714
21329
411465

Your IP: 192.168.60.1
2018-02-25 19:16
Visitors Counter
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 โครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศในอุทยานแห่งชาติ เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติได้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมที่เปิดบริการให้ประชาชนที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยให้ทำการปรับปรุงและพัฒนาส้วมของอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนามาตรฐาน ไว้ใน 3 เรื่อง คือ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ส่งอุทยานแห่งชาติ 3 แห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในโครงการฯนี้ด้วย
ภาพ: ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 

LineHorizonGif