Thursday
Asia - Bangkok
March 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
424262
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
721
386
1789
418755
11314
15197
424262

Your IP: 192.168.60.1
2018-03-21 22:29
Visitors Counter
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำเขาวง
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานถ้ำประทุน
จังหวัดอุทัยธานี
วนอุทยานนครไชยบวร
จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ 2. นายพัฒน์รพี สุขสวัสดิ์นุวงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 3. นายเกษม แสงเมือง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 ส่วนอุทยานแห่งชาติ 4. นายสุธีรัตน์ บุตรเพ็ชร พนักงานราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

LineHorizonGif