BANGKOK
121355
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
493
513
3257
115519
5355
9939
121355

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2021-06-13:26
Visitors Counter
บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ครั้งที่ 1 ซึ่งในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้จะทำให้เกิดการกระบวนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel Nakhonsawan จังหวัดนครสวรรค์