THAILAND
0575628
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
147
409
2602
567293
556
33877
575628

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:06
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปะจำปี 2563 ซึ่งมีนายปรยุษณ์ ไวว่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ พนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่รอดเป็นไม้ใหญ่ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป และรวมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน