THAILAND
0575676
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
195
409
2650
567293
604
33877
575676

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:47
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
สบอ.12 ร่วมใจบริจาคโลหิต
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้มีจิตอาสาสมัครมาลงทะเบียน เพื่อขอบริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ผ่านการคัดกรองสามารถบริจาคได้ 108 ราย ได้โลหิตจำนวน 108 ยูนิต (ถุง) ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ การรับบริจาคโลหิตของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้ารับการบริจาคโลหิต และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้จัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ต่อเนื่องเสมอมา ปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ของทุกปี ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว