พื้นที่รับผิดชอบ

 

หน่วยงาน

จังหวัด

พื้นที่

หมายเหตุ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

นครสวรรค์

กำแพงเพชร

รวม

447.52

446.48

894.00

279,700

279,050

558,750

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

กำแพงเพชร

300.00

187,500

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

กำแพงเพชร

747.00

466,875

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อุทัยธานี

2,780.14

1,737,587

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

กำแพงเพชร

101.00

63,125

วนอุทยานเขาหลวง

นครสวรรค์

อุทัยธานี

รวม

67.89

27.11

95.00

42,430

16,945

59,375

วนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทอง

นครสวรรค์

4.80

3,000

วนอุทยานถ้ำเขาวง

อุทัยธานี

13.00

8,125

วนอุทยานนครชัยบวร

พิจิตร

1.73

1,080

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์

106.00

66,250

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

อุทัยธานี

20.88

13,052

สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้

(ซับสมบูรณ์)

นครสวรรค์

2.34

1,465

สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

พิจิตร

0.51

316

รวม

13  แห่ง

5,066.40

3,165,782