ThumKhaoWong

 

วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

 

 

     วนอุทยานถ้ำเขาวง อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยมีนายสะระ ศาสตรา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาวง วนอุทยานถ้ำเขาวงอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน มีเนื้อที่ประมาณ 8,125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2544

  

    วนอุทยานถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  นักท่องเที่ยวหลายคนมักจะสับสนระหว่างชื่อวัดถ้ำเขาวง วนอุทยานถ้ำเขาวง และ ถ้ำพุหวาย ทั้งนี้ชื่อเป็นทางการของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือ วนอุทยานถ้ำเขาวงและเป็นคนละสถานที่กันกับวัดเขาวง ส่วนชื่อถ้ำพุหวายนั้นใช้เรียกถ้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวนอุทยาน

      

       วนอุทยานถ้ำเขาวง มีพื้นที่ประมาณ 8,125 ไร่ (13 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่แยกออกเป็นสองส่วน คือ เขารูปช้าง 2,500 ไร่ (จุดสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุทัยธานี บริเวณบ้านหินตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ราบสูงกั้นกลาง ยอดเขาสูงสุด 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน สูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ สภาพป่าบนยอดเขา ระหว่างไหล่เขา ยังคงความสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ไหลผ่านตัวอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวยและป่าห้วยกระเวน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยหมอโค้ ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่

  

ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เขาช่องลม เขารูปช้างมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ ความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุด 637 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยภูเขาทั้งสองนี้แยกจากกันและระหว่างเขามีพื้นที่ราบสูงประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของวนอุทยานเป็นภูเขาสูงชันประมาณ 35 % สภาพป่าบนยอดเขายังอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด และยังเป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหมอโค้ ซึ่งไหลผ่านอำเภอบ้านไร่ บริเวณเขาช่องลมจะมีน้ำไหลตลอดปี

ลักษณะดิน 

เป็นดินเหนียวปนทราย , ดินร่วนปนทราย , ดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์สูง
ชนิดป่า 

ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณเกือบทั้งหมด (ไม้ขนาดเล็ก-กลาง) ยอดเขาเป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ/มีไผ่หลายชนิดขึ้นหนาแน่น/ฤดูแล้งมีไฟป่าเกิดทุกปี
ชนิดไม้  ได้แก่ ประดู่ / แดง / หว้า / ชิงชัน/ เปล้า / ส้าน / เพกา / ตะคร้อ / พฤกษ์
ชนิดสัตว์  มีขนาดเล็ก – ขนาดกลาง สัตว์ใหญ่ไปอยู่ห้วยขาแข้งหมดแล้ว เช่น ลิง / แย้ / เก้ง / ตะกวด/ไก่ป่า / ไก่ฟ้า / นิ่ม / ชะมด / กระรอก / กระแต / ตุ่น / อ้น / ค้างคาว / งู

 

1sfhmfhmhmhfmhm

 

พืชพรรณและสัตว์ป่า
       พื้นที่บริเวณเขารูปช้างและเขาช่องลม เป็นป่าเบญจพรรณเกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณยอดเขาเป็นป่าโป่งผสมผลัดใบหลายชนิด บริเวณใกล้ ๆ ยอดเขาเป็นป่าเบญจพรรณ มีป่าเบญจพรรณชื้นเป็นหย่อม ๆ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้มะค่าโมง สลอง ตะแบก เสลา ประดู่ แดง ชิงชัน หว้า พฤกษ์ พะยอม แคทราย ตะกร้อ มะกล่ำ มะแฟน กระพี้จั่น เปล้า ส้าน เพกา เป็นต้น
        พบป่าดิบแล้งบริเวณร่องเขาหรือหุบเขาริมลำห้วยในฤดูฝนจะมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น มีไม้พื้นล่างขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่นได้แก่ ไม้ล้มลุกหลายชนิด เถาวัลย์ กล้วยไม้ เฟิร์น ไผ่ซาง ไผ่ป่า ไผ่นวล สมุนไพรที่พบด้แก่ รางจืด ซึ่งใช้สำหรับถอนพิษไข้และอาการเบื่อมา สมุนไพรชนิดอื่น ๆ เช่น ยาข้าวเย็นเหนือ หางไหลแดง หางไหลขาว รางแดง ช้าพลู สะค้าน บอระเพ็ด กลิ้งกลางดง สบู่เลือด มะเกลือ กระทือ เอื้อง เพกา ใบมะกา ข่อย โคคลาน สุรารำพา เป็นต้น
         ปัจจุบันยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บนเขาหลายชนิด เช่น เลียงผา อีเห็น หมูป่า ไก่ป่า แย้ ไก่ฟ้า ลิง เก้ง ตะกวด นิ่ม ชะมด พังพอน กระรอก กระแต กระต่ายป่า ตุ่น อ้น ค้างคาว และงูหลายชนิด เป็นต้น

 

แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานถ้ำเขาวง

 

 ถ้ำพุหวาย
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย เช่น รูปเจดีย์ อ่างน้ำ ทางเข้าถ้ำอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นไป อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีโพรงทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขา มีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิด ติดต่อคนนำทางได้บริเวณปากถ้ำ ระยะทางในการเดินประมาณ 200 เมตรจะถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางด้านหลังของถ้ำพุหวาย มี ถ้ำเทพมาลี หรือ ถ้ำพญานาค เป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ยอดเขาพุหวาย สูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลอย่างสวยงาม บนสันเขาเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ด้านในก็จะมีหินงอกหินย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งเสาหินล้านปี หินทรงกลด หินรูปฐานประทับเทพ เป็นเจ้าแม่กวนอิมทรงประทับอยู่บนหิน และไฮไลท์ก็คือ“น้ำตกหินปูน”   ซึ่งเป็นงานศิลปะของธรรมชาติขนานแท้  นอกจากหินงอกหินย้อยแล้ว ยังมีสัตว์ถ้ำต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในถ้ำพุหวายนี้ ทั้งจิ้งหรีดถ้ำ แมงมุมถ้ำ และค้างคาว ที่สำคัญคือ ตรงจุดนี้เป็นระบบนิเวศน์ที่เห็นได้ชัดถึงการพึ่งพาอาศัยตามธรรมชาติอย่างที่สุด เพราะค้างคาวที่บินไปกินอาหารจากนอกถ้ำ จิ้งหรีดถ้ำก็จะกินมูลของค้างคาวเป็นอาหาร และแมงมุมถ้ำก็จะกินจิ้งหรีดเป็นอาหารอีกที

 

01295 puwai cave u09
u05

 

ศาลเจ้าพ่อเขารัก

เป็นทางผ่านจากบ้านไร่ไปพุบอนตามทางหลวงหมายเลข3011จากนั้นถึงทางแยกที่มีป้ายบ้านอีหลุบ-บ้านเขาพุเตยเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6  กิโลเมตร ผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวง ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรสุดถนนที่ที่ทำการวนอุทยานถ้ำเขาวง

 

659 gall 5630 Ly3T  659 gall 5631 Ly3T

 

วัดถ้ำเขาวง

วัดถ้ำเขาวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3011 จะผ่านทางโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักแล้วมาตัดกับสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขาวง ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางแยก เข้าไปประมาณ 300 เมตร ตัววัดเป็นอาคาร 4 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทย ใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์รวมทั้งร้านขายของ ชั้นที่ 2 เป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้นที่ 4 สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่าจากเรือนไทยแถวอยุธยา อ่างทอง หลังคานำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา   การจัดภูมิทัศน์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชมถ้ำ จะผ่านน้ำตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศ ที่เขาด้านหลังจะมีถ้ำอยู่ 7-8 ถ้ำ บางถ้ำเป็นที่นั่งวิปัสสนาสำหรับพระภิกษุ บางถ้ำเป็นถ้ำค้างคาว บางถ้ำมีหินงอกหินย้อยให้ชม บนเขามีที่ราบกว้างมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง ยังมีหมูป่าลงมาในบางครั้ง

 

1 8
 

 

การเดินทาง

รถยนต์  การเดินทางเข้าถึงพื้นที่บริเวณเขารูปช้าง เขาช่องลม มีความสะดวกมากเพราะมีถนนราดยางสามารถเดินทางจากจังหวัดอุทัยธานี ตามทางหลวงหมายเลข 3011 ถึงอำเภอบ้านไร่ จากนั้นไปตามทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านไร่ - บ้านอีหลุบ ระยะทาง 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง ร.พ.ช. ผ่านเข้ารูปช้างสิ้นสุดที่เขาช่องลม บริเวณถ้ำพุหวาย รวมระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพียง 15 กิโลเมตร พิกัดGPS : 15 ํ00'46"N 99 ํ26'38"E

ที่ตั้ง
วนอุทยานถ้ำเขาวง 219 หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

โทร  : 081 – 785-4703
Facebook Fanpage :ถ้ำเขาวง อุทัยธานี (Thamkhaowong)

 

 

LineHorizonGif