HouiKhot

วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 

hk1

 

         วนอุทยานห้วยคต (สวนป่าบ้านไร่เดิม)  อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพรมหน่อ เหนืออ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน
เลขที่ 129 ม.9 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สภาพที่ตั้งวนอุทยานห้วยคต เป็นพื้นที่ป่าที่ราบต่ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 7-10 กม.วนอุทยานห้วยคต อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 (นครสวรรค์) โดยมีนายสุระ ศาสตรา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าวนอุทยานห้วยคต

 

399672

 

399676

 

แหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานห้วยคต

ทิวทัศน์โดยรวมของพื้นที่วนอุทยานแห่งนี้ มีอ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน  ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของกรมชลประทาน สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในท้องถิ่น

สิ่งอำนวยความสะดวก : สถานที่กางเต็นท์ 

ที่ตั้ง 
วนอุทยานห้วยคต 129 หมู่ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170
โทรศัพท์ 081-785-4703  Facebook : วนอุทยานห้วยคต

 


LineHorizonGif