Wednesday
Asia - Bangkok
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
794863
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1561
1561
784460
20352
31203
794863

Your IP: 192.168.60.1
2020-01-28 23:57
Visitors Counter
-หน้าหลัก
-เกี่ยวกับ สบอ.12

-ประวัติความเป็นมา สบอ.12

-วิสัยทัศน์/พันธกิจ

-โครงสร้างผู้บริหาร

-โครงสร้างหน่วยงาน

-กลยุทธ์

-อำนาจหน้าที่

-หน่วยงานในสังกัด

-พื้นที่รับผิดชอบ

-อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการภายใน

-ส่วนอำนวยการ

-ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

-ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า

-ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

-ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

-ส่วนจัดการต้นน้ำ

-ส่วนอุทยานแห่งชาติ

-กลุ่มงานวิชาการ

-กลุ่มงานกฎหมาย

-ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-ศูนย์บริหารโครงการพื้นที่ปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 12

(นครสวรรค์)

-ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สบอ.12

-ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัว

โล้น)

งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

-อุทยานแห่งชาติแม่วงก์(MaeWong National

Park)

-อุทยานแห่งชาติคลองลาน (KlongLan National

Park)

-อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (KlongWangJaow

National Park)

-วนอุทยานเขาหลวง(Khaoluang Forest Park)

-วนอุทยานถ้ำเขาวง(Khaowong Cave Forest Park)

-วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง(Tamphet-Tamthong Cave Forest Park)

-วนอุทยานนครไชยบวร

-วนอุทยานห้วยคต

-บึงบอระเพ็ด

-สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)

-สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร
ติดต่อ สบอ. เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
GalleryParo12