Monday
Asia - Bangkok
August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
680291
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
5539
8436
669545
17008
18941
680291

Your IP: 192.168.60.1
2019-08-26 10:21
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติ สืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถนนคลองลาน-อุ้มผาง หมายเลข 1117 กม.ที่ 62-63 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองลาน กรมทหารพรานที่ 35 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนคลองปลาสร้อย โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สถานีตำรวจปางศิลาทอง WWF มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และจิตอาสา รวม 300 คน ร่วมกันปลูกต้นพะยูง ราชพฤกษ์ มะไฟ อินทนิล มะขามป้อม สัก แดง หว้า ประดู่ป่า และหญ้าแฝก รวม 2,010 ต้น เนื้อที่ 10 ไร่ นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ยังเป็นการฟื้นฟูป่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจสร้างความสามัคคีของหน่วยงาน ชุมชนและราษฎรในพื้นที่ และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

LineHorizonGif