Wednesday
Asia - Bangkok
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
849810
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2428
2428
843525
6285
20699
849810

Your IP: 192.168.60.1
2020-04-08 05:14
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ทุกหมวดเข้าร่วมประชุมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 เนื่องจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพื้นที่ เพื่อเข้ารับการประเมินระดับประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 โดยมีการตรวจเยี่ยมแต่ละส่วนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากการตรวจประเมินในครั้งที่แล้ว ซึ่งคณะทำงานแต่ละหมวดที่มีข้อแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติม จะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินต่อไป

LineHorizonGif