Tuesday
Asia - Bangkok
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
739035
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
4245
6648
729507
9528
17371
739035

Your IP: 192.168.60.1
2019-11-18 19:08
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

22 ตุลาคม 2562  นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน "วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562" และกิจกรรมงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีข้าราชการ พนักงาน และหน่วยงานภาคสนามในสังกัด จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ถางวัชพืช พรวนดิน ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ต้นทองอุไร จำนวน 469 ต้น ที่ได้ปลูกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นมะเขือยักษ์ จำนวน 4 ต้น และต้นช้างเน้า 1 ต้น รวมเป็น 5 ต้น ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และบริเวณบ้านพัก โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่รอดเป็นไม้ใหญ่ สร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดินต่อไป

LineHorizonGif