Wednesday
Asia - Bangkok
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
794832
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1530
1530
784460
20321
31203
794832

Your IP: 192.168.60.1
2020-01-28 23:02
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

16 พฤศจิกายน 2562
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน สิงห์บุรี ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 11 ท่าน นักเรียนระดับมัทธยมศึกษาปี่ที่ 5 จำนวน 65 คน รวมทั้งหมด 76 คน ในการขอมาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยทางเขตฯห้วยขาแข้งได้จัดวิทยากร ให้ความรู้ ด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ความสำคัญของพื้นที่ เรื่องราวของ หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร และนำคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูนกในธรรมชาติบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตฯในช่วงเช้า พบเห็นนก ประมาณ 20 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นใหญ่ นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง นกโพระดก นกแขกเต้า นกกะรางหัวหงอก เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง และเส้นทางศึกษาธรรมขาติบ้านของเสือ เพื่อศึกษาสภาพป่าไม้ และร่องรอยสัตว์ป่า โป่ง แหล่งอาหารของสัตว์ป่า และอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร ในช่วงบ่ายได้นำคณะครูและนักเรียน เรียนรู้ความป็นมาของการได้มาของมรดกโลกของป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ณ อาคารนิทรรศการมรดกโลก ขสป.ห้วยขาแข้ง สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ได้เครือข่ายโรงเรียนเพิ่ม อันส่งผลให้คณะครูและนักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ความสำคัญของพื้นที่ป่ามรดกโลก หัวหน้า สืบ นาคะเสถียร ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าของคณะครูและนักเรียน ในการเข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งต่อไป

CR : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง