Wednesday
Asia - Bangkok
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
849780
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2398
2398
843525
6255
20699
849780

Your IP: 192.168.60.1
2020-04-08 04:21
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

25 พฤศจิกายน 2562
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ และเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART PATROL พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 6 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกนำไปปฏิบัติจริงในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปูพื้นฐานเพิ่มความรู้ด้านสายงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพให้แก่นิสิตคณะวนศาสตร์ ในการจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนิสิตคณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SMART PATROL จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวน 28 คน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 83 คน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี