Sunday
Asia - Bangkok
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
820042
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2228
4793
810884
26740
18791
820042

Your IP: 192.168.60.1
2020-02-23 15:58
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 มอบหมายให้นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจง ถ่ายทอดความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของสำนักฯ ในการจัดทำตัวชี้วัดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12