Wednesday
Asia - Bangkok
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
849803
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2421
2421
843525
6278
20699
849803

Your IP: 192.168.60.1
2020-04-08 05:01
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) มอบหมายให้นายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้แทนในนามผู้อำนวยการสำนักฯ จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า และเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมวกควันในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณวนอุทยานเขาหลวงโดยบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่

โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ตัวแทนภาคเอกชน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม รวม 459 คน ณ อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรือง บ้านเขาดาวเรือง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี