Wednesday
Asia - Bangkok
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
849789
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2407
2407
843525
6264
20699
849789

Your IP: 192.168.60.1
2020-04-08 04:43
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

สำนักฯ12 ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า Morning Meeting จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมใจประสาน เชื่อมสัมพันธ์หน่วยงาน

วันที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 07.00 – 08.30 น.
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งเรื่องราชการและเรื่องทั่วๆไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเจ้าภาพในครั้งนี้คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12, ส่วนจัดการบริหารน้ำที่ 3 นครสวรรค์ , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ , ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีการบรรยายของสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 และมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสภากาแฟ ได้เน้นย้ำให้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล และใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก และจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมโรคของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป มีการมอบกล้าไม้ ต้นทองอุไร เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ในงานนี้อีกด้วย ส่วนการจัดงานครั้งต่อไปเจ้าภาพได้แก่หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ได้รับถ้วยกาแฟเป็นสัญลักษณ์เจ้าภาพ ซึ่งครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม จำนวน 200 คน จัดขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์