Saturday
Asia - Bangkok
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
765985
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
697
6194
6891
750346
22677
13801
765985

Your IP: 192.168.60.1
2019-12-14 15:23
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

LogoContentHome6

4.กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐


5. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐6.กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๖๐7. กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐

 

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงใหม่

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด


การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ  รายละเอียด

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด


ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557  
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


ลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


มาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

Forward